Väitöstilaisuus 28.8.2020

Perjantai, elokuu 28, 2020

Väittelijä: DI Mohammed Ali

Aika: 28.8.2020 klo 12:00

Paikka: Linnanmaa, sali L10 & Etäyhteys: zoom.

Aihe: Development of Low-Cost CrNiMoWMnV Ultrahigh-Strength Steel with High Impact Toughness for Advanced Engineering Applications

Vastaväittäjä: Professor (emeritus) Lauri Holappa (Aalto University)

Toinen vastaväittäjä: professor Pasi Peura (University of Tampere)

Kustos: Professori Jukka Kömi, Oulun yliopisto
 

Kierrätysprosessiin kehitetty edullinen ultraluja rakenneteräs

Terästä valmistetaan tavallisimmin joko malmipohjaisella, jonka CO2 päästöt ovat noin 2.1 tonnia ja romupohjaisella menetelmällä, jonka kasvihuonepäästöt ovat noin 0,6 tonnia raakaterästä kohden. Tällä perusteella romupohjaista tuotantoreittiä voidaan pitää yhtenä mahdollisuutena vähentää kasvihuonepäästöjä, hidastaa ilmaston lämpenemisen ja vaikuttaa siten ilmastonmuutoksen ongelmaan. Lisäksi kasvavat taloudelliset vaatimukset herättäneet kiinnostusta löytää vaihtoehtoja nykyisille ulralujille rakenneteräksille.

Opinnäytetyössä tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää induktiosulatuksen ja sähkökuona-uudelleensulatuksen (ESR = electroslag remelting) yhdistelmää ultralujan ja kovan teräksen tuottamiseksi kierrätysteräksestä. Sitä voidaankin pitää yhtenä tulevaisuuden vaihtoehtona uusille vähäpäästöisille tuotantoreiteille. ESR teknologia mahdollistaa myös uusien kemiallisten koostumusten hyödyntämisen ja erilaisten ominaisuusyhdistelmien kehittämisen. Painopiste tutkimuksessa on selvittää jäähdytysnopeuden ja kemiallisen koostumuksen vaikutukset faasinmuutoslämpötiloihin, mikrorakenteisiin ja mekaanisiin ominaisuuksiin. Lisäksi pohditaan mikrorakenteen kehittymistä termomekaanisessa kuumamuokkauksessa ja erilaisissa lämpökäsittelyissä, tavoitteena optimoida mekaaniset ominaisuudet.

Tutkimuksessa osoitettiin, että hyvä lujuuden ja sitkeyden yhdistelmä voidaan aikaan saada käyttämällä seuraavaa prosessireittiä: kustannustehokas induktiosulatus, ESR, termomekaaninen kuumamuokkaus, kontrolloitu jäähdytys, joita seuraa uudelleenkuumennus, sammutus ja päästö 200 ° C lämpötilassa. Lisäksi, hyödyntämällä kaksinkertaista austenitointia ja sammutusta paranee Charpy V-iskunkestävyys oleellisesti.

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 22.9.2020