Avoimia työpaikkoja

Materiaali- ja tuotantotekniikan tutkimusyksikössä haetaan diplomityöntekijää sekä tutkimusapulaista. Materiaali- ja tuotantotekniikan tutkimusyksikkö tekee hyvin tiivistä yhteistyötä terästeollisuuden ja alan muiden tutkimusyksiköiden kanssa. Yhtenä tutkimuksellisena pääpainoalueena on lujien terästen kehittäminen ja terästuotantoprosessien. Lisätietoa yksikön toiminnasta löytyy osoitteesta: http://www.oulu.fi/materiaalitekniikka/

Diplomityöntekijän paikka alkaen 1.12.2017 aihealueelta:

  • Seosaineiden vaikutus kuumavalssattuun teräkseen. Tutkimus suoritetaan pääasiassa laboratoriovalssain- sekä Gleeble-kokein. Diplomityön jälkeen on mahdollista jatkaa tutkijana samassa projektissa.


Tutkimusapulaisen paikka alkaen 1.12.2017 aihealueilta:

  • Lujien teräksen mekaaninen testaus ja mikroskopia


Vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava 17.11.2017 mennessä.

Hakemukset pyydetään toimittamaan professori Jukka Kömille Materiaalitekniikan- ja tuotantotekniikan tutkimusyksikköön osoitteella:
Jukka Kömi, Materiaali- ja tuotantotekniikka, PL 4300, Teknillinen tiedekunta, 90014 Oulun yliopisto
tai sähköpostitse: jukka.komi@oulu.fi

Lisätietoja avoimista paikoista antaa projektipäällikkö Antti Kaijalainen (antti.kaijalainen@oulu.fi, puh. 0294 482 156)

Viimeksi päivitetty: 12.10.2017