Uusi diplomityö

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksessa 06.02.2018 on hyväksytty seuraava diplomityö:

Kajava Joni: Influence of chemical composition and processing parameters on properties of unstabilized ferritic stainless steels
Ohjaajat: Jukka Kömi & Severi Anttila

Viimeksi päivitetty: 6.2.2018