Haetaan diplomityöntekijöitä

Diplomityöntekijä

Haetaan diplomityöntekijää moottorin kunnonvalvontajärjestelmän sisäänajoon ja kehittämiseen käyttämällä kaupallista analysointilaitteistoa. Diplomityössä tulee syventyä mitattuun dataan analyyttisesti ja tieteellisesti. Tavoitteena on löytää käytännön hyötyjä koekäytön moottorivikojen ymmärtämiseen, pois kitkemiseen ja laadun parantamiseen. Tulet työskentelemään tuotannon koekäytön yhteydessä vahvassa yhteistyössä tuotekehityksen kanssa. Mietit diplomityössäsi tulevaisuuden teknologioiden kuten koneoppimisen ja tekoälyn hyväksikäyttöä ja niiden käytännön soveltamista dieselmoottoreissa.

Vaadittuja ominaisuuksia:

 • Mekaanisen värähtelyn osaaminen
 • Mittaustekniikan osaaminen
 • Kiinnostus koneoppimisesta ja tekoälystä
 • Kyky ja oikea asenne systemaattiseen kehitystyöhön

Toivottuja ominaisuuksia:

 • Osaamista ohjelmoinnista
 • Ymmärrys dieselmoottoreista
 • Yleinen ymmärrys laadunhallinnasta
 • Tilastollinen datan ymmärtäminen
 • Hyvä englannin kielen taito

Ota yhteyttä 7.12. 2018 mennessä:
Jussi Immonen, Development Lead, Simulations
+358 40 538 4313 tai jussi.immonen@agcocorp.com
www


Diplomityöntekijä:

Haetaan diplomityöntekijää mekaanisten värähtelyjen simulointiin. Tavoitteena on kehittää moottorikomponenttien kestoon liittyviä värähtelykriteereitä, joita voidaan käyttää hyväksi sekä mittaus- että simulointipuolella. Oleellisena osana diplomityötä on myös testauslaboratorion installaatioiden vertailu. Tarkoituksena on värähtelyvaurioiden luotettava ennakointi jo tuotekehitysvaiheessa. Siksi simulointi Ansys-ohjelmalla on keskeinen osa työtä.
Diplomityö tehdään diesel-moottoreiden tuotekehityksessä vahvassa yhteistyössä mittauspuolen ja moottoritestauksen kanssa. Tämä kehittää AGCO Powerin mittauspuolen ja testauksen simulointilähtöistä tuotekehitysmallia. Mittauspuolen yhteistyöhön kuuluu mm. komponenttitestauksen pohtiminen yhdessä mittauspuolen kanssa.

Vaadittuja ominaisuuksia:

 • Teknillisen mekaniikan ja FE-simuloinnin hallinta
 • Mekaanisen värähtelyn ymmärtäminen
 • Kyky ja oikea asenne systemaattiseen kehitystyöhön

Toivottuja ominaisuuksia:

 • Osaamista ohjelmoinnista
 • Mittaustekniikan osaaminen
 • Kokemusta Ansys- ohjelman käytöstä
 • Ymmärrys dieselmoottoreista
 • Kyky matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen
 • Hyvä englannin kielen taito

Ota yhteyttä 7.12.2018 mennessä:
Jussi Immonen, Development Lead, Simulations
+358 40 538 4313 tai jussi.immonen@agcocorp.com
www

Viimeksi päivitetty: 15.11.2018