Opiskelu

Materiaali- ja konetekniikka sisältää neljä erillistä opintosuuntaa: auto- ja työkonetekniikka, koneensuunnittelu, materiaalitekniikka ja tuotantotekniikka.

Tietoa konetekniikan alan opiskelusta.

Materiaalitekniikan tutkimusryhmä kouluttaa osaajia niin metallien jalostuksen kuin metallituote- ja elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Materiaalitekniikan diplomi-insinöörien toimenkuva on laaja lähtien materiaalien kehittämisestä niiden käyttöön ja valmistukseen. Tuotantotekniikan diplomi-insinöörit ovat avainasemassa eri teollisuusalojen tuotantolinjojen suunnittelussa ja käytössä.

Materiaalitekniikassa opetettavia aineita ovat mm. fysikaalinen metallurgia ja siihen liittyvät tutkimustekniikat, muokkaus- ja muovausprosessit, materiaalinvalinta, pinta- ja lämpökäsittelyt, hitsausteknologia sekä hitsausmetallurgia, korroosionesto, vaurioanalyysit ja numeeriset menetelmät metallien prosessoinnissa.

Tuotantotekniikan opintosuunnalla keskitytään konepajateollisuuden valmistustekniikoihin. Opetuksessa ovat mukana mm. lastuava työstö ja siihen liittyvät työkalut, tietokoneavusteinen valmistus, joustavat valmistusjärjestelmät, laadunohjaus, laatujärjestelmät sekä tuotekehitykseen liittyvä valmistus ja prototyypit.

 

Kurssit

Auto- ja työkonetekniikan, koneensuunnittelun, materiaalitekniikan ja tuotantotekniikan kurssit löytyvät Weboodista.

Viimeksi päivitetty: 10.6.2020