Auto- ja työkonetekniikka

Auto- ja työkonetekniikka tarjoaa suunnittelupainotteiset opinnot, jotka kattavat myös hyvän valikoiman testaus- ja mittauspainotteisia kursseja. Aihepiiriltään opinnot painottuvat raskaaseen kalustoon ja polttomoottoritekniikkaan. Auto- ja työkonetekniikan opintosuunnalta valmistuneet sijoittuvat pääsääntöisesti teollisuuden tai viranomaispuolen asiantuntijatehtäviin. Usein nämä tehtävät ovat suunnittelutehtäviä painottuen auto- ja työkonetekniikan alan sovelluksiin.

Kurssit

 • Opintosuunnalle valmistavat kurssit
  • Koneautomaation toimilaitteet 5,0 op
  • Koneensuunnittelu 5,0 op
  • Tuoteinnovaatiot 5,0 op
  • Elementtimenetelmät I 5,0 op
  • Koneautomaatio 5,0 op
  • Koneiden kunnossapito 5,0 op
  • Metallien lämpökäsittely ja hitsaus 5,0 op

DI-vaiheen kurssit

 • Pakolliset opinnot
  • Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka 5,0 op
  • Ajoneuvotekniikan perusteet 5,0 op
  • Ajoneuvotekniikan tuotekehitysprojekti 10,0 op
  • Autojen ja työkoneiden rakennejärjestelmät I 5,0 op
  • Mäntäkoneiden konedynamiikka 5,0 op
  • Polttomoottoritekniikan perusteet 5,0 op
  • Värähtelymekaniikka 5,0 op
  • Harjoittelu II 5,0 op
 • Täydentävät opinnot
  • Koneiden mallinnus ja simulointi 8,0 op
  • Valutekniikat 8,0 op
  • Täydentävät valmistusmenetelmät 7,0 op
  • Tuotantotekniikka II 10,0 op
  • Levytuotteen suunnittelu ja valmistus 8,0 op
  • Metallien vauriomekanismit 5,0 op
  • Materiaalien mekaniikka 5,0 op
  • Elementtimenetelmät II 5,0 op
  • Elementtimenetelmät III 5,0 op
  • Koneensuunnittelun vaihtuva opintojakso 5,0-10,0 op
  • Product Data and Product Life Cycle Management 5,0 op
  • Konediagnostiikka 10,0 op
  • Konediagnostiikan mittausjärjestelmät 5,0 op
  • Tietokoneavusteinen suunnittelu 5,0 op

Viimeksi päivitetty: 15.6.2020