Koneensuunnittelu

Koneensuunnittelun opintosuunnalla syvennytään koneiden suunnitteluun, tuotekehitykseen, tuotehakuun ja paperiteollisuuden koneiden konstruktiotekniikkaan. Opintosuunnalla opiskelija voi valita yleisemmän koneensuunnitteluopin tai paperiteollisuuden koneiden suunnitteluun, käyttöön ja kunnossapitoon erikoistavan Paperiteollisuuden koneet –kurssin. Molemmissa aineissa annetaan koneensuunnitteluun, tuotekehitykseen ja tutkimustoimintaan tähtäävää opetusta. Koneensuunnittelun koulutuksen saaneet diplomi-insinöörit ovat osaamiseltaan laaja-alaisia, sillä heidän tulee ymmärtää sekä kyseessä olevan koneen toimintatavoitteet että sen suunnitteluun vaikuttavat konetekniikan muut osa-alueet. Laaja-alaisen osaamisensa takia koneensuunnittelijat sijoittuvat hyvin monenlaisiin tehtäviin ja ovat usein edenneet yrityksen ylimmän johdon tehtäviin saakka.

Opintosuunnalle valmistavat kurssit

 • Koneautomaation toimilaitteet 5,0 op
 • Koneensuunnittelu 5,0 op
 • Tuoteinnovaatiot 5,0 op
 • Elementtimenetelmät I 5,0 op
 • Koneautomaatio 5,0 op
 • Koneiden kunnossapito 5,0 op
 • Metallien lämpökäsittely ja hitsaus 5,0 op

Di-vaiheen kurssit

 • Pakolliset opinnot
  • Tuotantokoneen suunnittelu, paperikone 10,0 op
  • Koneensuunnitteluprojekti 10,0 op
  • Tietokoneavusteinen suunnittelu 5,0 op
  • Virtausmekaniikka 5,0 op
  • Koneiden anturitekniikka 5,0 op
  • Värähtelymekaniikka 5,0 op
  • Harjoittelu II 5,0 op
 • Täydentävät opinnot
  • Koneiden mallinnus ja simulointi 8,0 op
  • Täydentävät valmistusmenetelmät 7,0 op
  • Valutekniikat 8,0 op
  • Tuotantotekniikka II 10,0 op
  • Levytuotteen suunnittelu ja valmistus 8,0 op
  • Metallien vauriomekanismit 5,0 op
  • Materiaalien mekaniikka 5,0 op
  • Elementtimenetelmät II 5,0 op
  • Elementtimenetelmät III 5,0 op
  • Koneensuunnittelun vaihtuva opintojakso 5-10 op
  • Teräsrakenteiden suunnittelu 6,0 op
  • Teräsrakenteiden suunnittelun jatkokurssi 6,0 op
  • Product Data and Product Life Cycle Management 5,0
  • Konediagnostiikka 10,0 op
  • Konediagnostiikan mittausjärjestelmät 5,0 op

Viimeksi päivitetty: 12.6.2020