Courses

Studies of Bachelor's degree 

Koodi Kurssi Course Credit unit op. responsible teacher
461101A Konetekniikan analyysimenetelmät Mathematical Analysis in Mechanical Engineering 5 Jari Laukkanen
461102A Statiikka Statics 5 Hannu Lahtinen
461103A Lujuusoppi I Strength of Materials I 5 Hannu Lahtinen
461011A Lujuusoppi II Strength of Materials II 5 Jari Laukkanen
461106A Dynamiikka Dynamics 5 Hannu Koivurova (Jari Laukkanen & Hannu Lahtinen)
461105A Termodynamiikka Technical thermodynamics 5 Hannu Lahtinen
460020A Koneteknisen laskennan ja ohjelmoinnin perusteet   5 Jouko Lumijärvi
460003A Harjoittelu I Practical training I 5  
466101A Talonrakennuksen perusteet Introduction to building construction 5 Hannu Liedes
466102A Rakennesuunnittelun perusteet Introduction to structural design 5 Hannu Liedes
466103A Rakennesuunnittelun projektityö Project work in structural engineering 5 Antti Niemi
461107A Elementtimenetelmät I Finite Element Methods I 5 Jouko Lumijärvi
461109A Elementtimenetelmät II Finite Element Methods II 5 Jouko Lumijärvi
461108A Materiaalien mekaniikka Mechanics of materials 5 Hannu Koivurova
469080A Kandidaatintyö Bachelor's Thesis 8 Tutkimusryhmä

 

Studies of Master of Science in Technology

 

Koodi Kurssi Course credit unit op. responsible teacher
466111S Rakennusfysiikka Building physics 5 Filip Fedorik & Raimo Hannila
466109S Betoniteknologia Concrete technology 5 Raimo Hannila
466107S Betonirakenteiden suunnittelu Design of concrete structures 6 Raimo Hannila
466105S Teräsrakenteiden suunnittelu Design of Steel Structures 6 Matti Kangaspuoskari
466117S Korjausrakentaminen Structural renovation of buildings 5 Tuntiopettaja
466114S Rakenteiden tietomallinnus Building information modeling 5 Hannu Liedes
466113S Rakentamistalous Construction Economics 5 Rauno Heikkilä
466110S Betoniteknologian jatkokurssi Advanced topics on concrete technology 5 Raimo Hannila
466108S Betonirakenteiden suunnittelun jatkokurssi Advanced topics on design of concrete structures 6 Raimo Hannila
466106S Teräsrakenteiden suunnittelun jatkokurssi Advanced topics on design of steel structures 6 Matti Kangaspuoskari
466112S Rakennusfysiikan jatkokurssi Advanced topics on building physics 5 Filip Fedorik
466118S Rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian vaihtuva opintojakso Advanced topics on structural engineering and construction technology 5-10 Vaihtuva
466116S Tietomallintaminen ja automaatio talonrakentamisessa Information modelling and automation in building construction and maintenance 5 Rauno Heikkilä
466115S Tietomallintaminen ja automaatio väylärakentamisessa Information modelling and automation in infrastructure construction and maintenance 5 Rauno Heikkilä
461113S Elementtimenetelmät III Finite Element Methods III 5 Jouko Lumijärvi
461110S Virtausmekaniikka Fluid mechanics 5 Hannu Koivurova
461115S Murtumismekaniikka Fracture mechanics 5 Jari Laukkanen
461116S Teknillisen mekaniikan mittaukset Experimental Methods in Engineering Mechanics 5 Hannu Koivurova,  Jari Laukkanen, Jouko Lumijärvi & Hannu Lahtinen
461111S Kiinteän kontinuumin mekaniikka Continuum Mechanics 5 Hannu Koivurova
461112S Värähtelymekaniikka Mechanical Vibrations 5 Jari Laukkanen
460004S Harjoittelu II Practical training II 5  
461117S Tekninen optimointi Engineering Optimization 5 Hannu Koivurova
461114S Komposiittien mekaniikka Mechanics of Composites 5 Hannu Lahtinen
  Köysikannatteisten siltojen suunnittelu kansainvälisiin hankkeisiin Design of Cable Supported Bridges for International Projects 5 Antti Niemi
  Diplomityö Master’s Thesis 30  
  Kypsyysnäyte Maturity Test 0  

 

 

Last updated: 15.1.2018