This project has received funding from the Europeans Union's European Social fund under grant agreement No S20954

Prinssi Daniel vieraana MindBusiness-hankkeen esityksessä GCEC-konferenssissa Tukholmassa!

Oulun yliopiston koordinoima MindBusiness-hanke osallistui GCEC (Global Consortium of Entrepreneurship Centers) yrittäjyyskasvatuksen konferenssiin
Tukholmassa 27. - 28.9.2019. Hankkeessa toisena partnerina on Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk).

Konferenssissa MindBusiness-hankkeen esitystä seurasi myös prinssi Daniel. Esitys käsitteli MindBusiness-hankkeen viime vuonna pilotoitujen yrittäjyysopintojaksojen tuloksia ja Oamkin LAB-mallin kokemuksia 11:stä eri maasta. Prinssi Daniel oli erittäin kiinnostunut MindBusiness-hankkeen modernista lähestymistavasta yrittäjyyskasvatukseen jääden toviksi aikaa keskustelemaan aiheesta esitysten pitäjien kanssa Kari-Pekka Heikkisen ja Katta Siltavirran kanssa.

MindBusiness-hanketta koordioi Kasvatustieteiden tiedekunnan Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET). Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).  

 

Last updated: 4.10.2019