MindBusiness-ESR-projekti on päättynyt

MindBusiness-ESR-projekti on päättynyt 31.5.2020. Projekti toteutettiin Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa 2017 - 2020.

MindBusiness-projektin tulokset osoittavat, että korkeakouluopiskelijat hyötyvät ja kokevat myös tarvitsevansa yrittäjyyden alkuvaiheen opintoja osana korkeakouluopintojaan. MindBusiness-ESR-projektissa pilotoitiin yrittäjyyden alkuvaiheen opintoja Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä 2017 – 2020. Seitsemälle opintojaksolle osallistui yhteensä 151 opiskelijaa kaikista yliopiston tiedekunnista ja kaikista Oamk:n koulutusohjelmista.   

MindBusiness-projektin aikana luotiin ja pilotoitiin pedagoginen malli yrittäjyyden alkuvaiheen opintoihin liittyen (15 op), jonka tavoitteena oli kehittää yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukea korkeakouluopinnoissa. Korkeakouluopintoihin on perinteisesti sisältynyt vähän yrittäjyyteen liittyviä sisältöjä lukuun ottamatta kauppatieteiden tai tekniikan opintoja. Yrittäjyyden varhaisen vaiheen tuki on puuttunut lähes kokonaan. Yrittäjyys on ajankohtainen sekä työmarkkinoiden muutoksen että yhteiskunnallisen murroksen myötä laajemminkin, yrittäjyys on yhä useammin yksi mahdollinen uravaihtoehto myös korkeakouluista valmistuville ja yrittäjyys voi tulla vastaan riippumatta siitä, mitä on korkeakoulussa opiskellut. Varhaisella yrittäjyyden tukemisella viitataan tässä opiskelijoiden yrittäjämyönteisyyden herättämiseen, yrittäjyyspotentiaalin tunnistamiseen ja yrittäjyysvalmiuksien kehittämiseen. Lue lisää uutisista! 

Loppuraportin kooste

Tietosuojailmoitus MindBusiness-tutkimukseen osallistuneille

Main partners: 

Pääyhteistyökumppanit

Learning and Educational Research Unit
Oulu University of Applied Sciences
Kerttu Saalasti Instituutti
Tellus Innovation Arena

Contact information

Projektipäällikkö: Tiina Salmijärvi, tiina.salmijarvi@oulu.fi

Twitter: @mindbusiness_fi

Oulun yliopisto

Erkki Koiso-Kanttilankatu 1

90014 University of Oulu