Tule oppimaan yrittäjäasennetta!

Mindbusiness –opintojaksoilla tunnistat omat vahvuutesi ja niiden yhteyden yrittäjämäiseen ajatteluun ja toimintaan. Tutustut myös yrittäjyyden peruskäsitteisiin, pohtien niiden kautta omaa yrittäjäidentiteettiäsi. Lisäksi saat tilaisuuden kartoittaa ja kehittää omia verkostojasi, sekä pohtia oman osaamisen markkinointia ja tuotteistamista. Opintojaksot on toteutettu 2018 (kolme opintojaksoa) ja 2019 (kaksi opintojaksoa).

Main partners: 

Pääyhteistyökumppanit

Learning and Educational Research Unit
Oulu University of Applied Sciences
Kerttu Saalasti Instituutti
Tellus Innovation Arena

Contact information

Projektipäällikkö: Tiina Salmijärvi, tiina.salmijarvi@oulu.fi

Twitter: @mindbusiness_fi

Oulun yliopisto

Erkki Koiso-Kanttilankatu 1

90014 University of Oulu