Toiminnallinen vuosi 2019 takana!

MindBusiness-hankkeen vuoteen 2019 sisältyi opintojaksojen toteuttamista ja kehittämistyötä, 
toimintamallin hiomista sekä hankkeen alustavien tulosten välittämistä eri konferensseissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.  

Opintojaksojen toteuttamista ja kehittämistyötä 
Vuonna 2019 jatkettiin MindBusiness-opintojaksojen toteuttamista siten, että vuoden aikana järjestettiin kaksi päivitettyä MindBusiness-opintojaksoa (5 op). Toiminnan vakiinnuttamisen näkökulma huomioon ottaen opintojaksot toteutettiin erilaisina Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa.  Opintojaksojen kehittämistyötä jatketaan hankekauden päätyttyä, jotta yrittäjyyden alkuvaiheen opintokokonaisuus saadaan vakiinnutettua osaksi organisaatioiden perustoimintaa. Jalansija on nyt rakennettu ja opiskelijoiden kiinnostus ja innostus asiaa kohtaan on ollut ilmeinen; tilausta ja kysyntää yrittäjyyden alkuvaiheeseen on paljon. Oulun ammattikorkeakoulussa yrittäjyyden alkuvaiheen opintojakso on tulossa osaksi perusopintoja kaikille opiskelijoille. Oulun yliopistossa opintojaksoa tultaneen tarjoamaan Kasvatustieteiden tiedekunnassa, jossa se on valinnainen opintojakso, avoin kaikkien tiedekuntien opisekelijoille. Lisäksi yrittäjyyden sisältöjä on integroitu osaksi Kasvatustieteiden tiedekunnan opintojaksoja osana OPS-uudistustyötä.  


Toimintamallin hiomista
Koulutuksen toteuttajien kesken on jatkokehitetty MindBusiness-toimintamallia. Käytännössä tämä on tarkoittanut opiskelijapalautteiden analysointia, itsearviointia, bechmark-työtä muiden korkeakoulujen yrittäjyyden edistämistyöhön liittyen ja yhteistyötä mikroyrittäjien suuntaan. Kerttu Saalasti Instituutti vastaa opintojaksokokonaisuuden vaikuttavuuden arvioinnista, toimintaympäristöjen soveltuvuuden arvioinnista, sisältöjen ja ehdotusten tekemisestä jatkokehittämistyöhön liittyen. Tämän lisäksi olemme osallistuneet aktiivisesti yrittäjyysverkostojen toimintaan omissa organisaatioissa ja Oulun alueella. 

Hankkeen alustavien tulosten välittämistä eri konferensseissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa
Vuoden 2019 aikana esittelimme MindBusiness-hankkeen alustavia tuloksia Tukholmassa, GCEC (Global Consortium of Entrepreneurship Centers) 27. - 28.9.2019,  Helsingissä Yrittäjyyskasvatuspäivillä 2.-3.10.2019
 ja Tartossa EAPRIL konferenssissa 27.-29.11.2019. Tämän lisäksi MindBusiness-hanke osallistui kutsuvieraana 25. - 27.11.2019 Euroopan komission järjestämään SME Assembly 2019 -yrittäjyystapahtumaan Helsingissä. 
Tapahtuman yhteydessä järjestettiin European Enterprise Promotion Awards - tapahtuma, jossa jaettiin palkinnot ja sertifikaatit ansioituneille yrittäjyyttä edistäville hankkeille. MindBusiness-hanke valittiin aiemmin tänä vuonna EEPA-
kilpailun kansalliseksi voittajaksi Investointi yrittäjyystaitoihin-sarjassa. MindBusiness-hankkeesta kerrottiin myös Oulun yliopiston BusinessForum-tapahtumassa 16.10.2019. Vuoden 2019 aikana aloitettiin myös tutkimusartikkeleiden työstäminen, joiden avulla MindBusiness-hankkeen tuloksia tullaan myös jakamaan. 
 

Viimeksi päivitetty: 21.1.2020