MindBusiness - Tositarinoita yrittäjän vahvuuksista -kirja julkaistu!

MindBusiness-kirja julkaistiin 13.2.2020. Kirja sai alkunsa kesällä 2018 MindBusiness1-Tunnista yrittäjyysvalmiutesi -opintojaksolla, jossa korkeakouluopiskelijat haastattelivat Pohjois-Pohjanmaalla toimivia mikroyrittäjiä. Kahdeksan mikroyrittäjää kertoi yrittäjätarinansa ja ne on nyt luettavissa tästä kirjasta. 

Kirjalla on kaksi tavoitetta: ensinnäkin se kertoo mikroyrittäjien yrittäjätarinat. Toinen kirjan tavoitteista
liittyy kirjoittamisen merkitykseen opetusmenetelmänä. Oppimistehtävä tehtiin monitieteisissä pienryhmissä ja se oli
luonteeltaan monivaiheinen: työskentely alkoi kesällä 2018 yrittäjän haastattelulla, tämän jälkeen pienryhmä kirjoitti
haastattelun perusteella yhden kirjan kappaleen. Teksti palautettiin ja siitä tiivistettiin suullinen esitys muulle opiskelijaryhmälle
lähitapaamisessa 23.8.2018. Palautetta työskentelystä ja yrittäjätarinasta pienryhmät saivat opettajilta, haastattelemaltaan yrittäjältä ja
opiskelijakollegoiltaan. Tämän jälkeen edettiin niin, että pienryhmillä oli mahdollisuus vielä parantaa tekstiä saadun palautteen perusteella.
Lopullisen kirjan tekstien yhteenvdeon ja editoinnin tekivät opintojakson opettajat Pirkko Siklander, Tiina Salmijärvi ja Katta Siltavirta.   
 

Kirja on luettavissa sähköisenä versiona osoitteessa: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526225340.pdf

 

Viimeksi päivitetty: 27.2.2020