Tutkimus projektin päättymisen jälkeen

MindBusiness-projetin kerätystä tutkimusaineistosta julkaistaan tieteeellisiä artikkeleita. 
Tämä ajoittuu projektin  päättymisen jälkeiseen aikaan. Päivitämme tälle sivulle artikkelit.