Opiskelemaan MindBusiness -opintojaksolle!

Löydä yrittäjäidentiteettisi! MindBusiness-hankkeessa toteutettiin 2019 Oulun yliopistossa Tunnista yrittäjyyspotentiaalisi ja tuotteista osaamisesi -opintojakso (5 op) aikavälillä 7.11. - 20.12.2019 ja Oamk:ssa Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen 29.10. -10.12. 2019.

Oulun yliopiston toteutus: Opintojaksolla tunnistat omia vahvuuksiasi ja niiden yhteyden yrittäjämäiseen ajatteluun ja toimintaan. Lisäksi pääset tuotteistamaan osaamistasi vahvuuksiesi pohjalta. Saat myös tilaisuuden kartoittaa verkostojasi ja pohtia niiden merkitystä asiantuntijuutesi vahvistamisessa. Opintojakso on avoin kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille, erityisesti kasvatustieteilijöille ja humanisteille. Opintojakso koostuu neljästä lähipäivästä ja niiden välissä olevista verkkotyöskentelyjaksoista. Työskentely perustuu yhteisölliseen oppimiseen. Oodikoodi: 407088A. Lisätietoja voit kysyä hankkeen projektipäälliköltä Tiina Salmijärveltä sähköpostitse tiina.salmijarvi@oulu.fi.
 

Aiemmin (2018) toteutetut MindBusiness-opintojaksot:

MindBusiness 1: Tunnista yrittäjyysvalmiutesi

Opintojaksolla perehdytään omien vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden liittämiseen osaksi yrittäjämäistä toimintaa ja yrittäjyysvalmiuksia. Opiskelijat tutustuvat yrittäjyyden keskeisiin käsitteisiin ja oppivat tunnistamaan yrittäjyyden kannalta relevantteja asioita omasta toiminnasta. Yhteisöllisen työskentelyn taitoja kehitetään ryhmätöissä. Opintojaksolla opiskelija keskittyy hahmottamaan yrittäjältä vaadittavia taitoja yhteistyössä oikeiden mikroyritysten kanssa. Kurssikoodi WebOodissa 407085A ja Pepissä YY00CF24. Ajankohta: 31.5. - 23.8.2018.

MindBusiness 2: Muodosta yrittäjyyttä tukevat verkostot

Opintojaksolla perehdytään erilaisten verkostojen merkitykseen yrittäjyydessä. Opiskelijat oppivat työskentelemään moniammatillisissa tiimeissä. Opintojaksolla opiskelijat tekevät yhteistyötä paikallisten mikroyrittäjien kanssa ja järjestävät tiimeissä yrittäjyyteen liittyvän tapahtuman. Kurssikoodi WebOodissa 407086A, Oamk: Ilmoittautuminen Hops:n kautta, ilmoittautumiset-välilehti ja valitse Hae opintoja kurssikoodilla YY00CF25. Ajankohta: 5.9. - 8.11.2018.

MindBusiness 3: Tuotteista osaamisesi

Opintojaksolla moniammatilliset opiskelijaryhmät ratkaisevat mikroyrittäjien kanssa liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Opiskelijat perehtyvät erilaisiin projektin johtamisen ja hallinnan, sekä luovan ratkaisukehittämisen työkaluihin ja toimintatapoihin. Yhteistyöyritykset tulevat paikallisten mikroyritysten verkostosta. Kurssikoodi WebOodissa 407087A, Oamk: Ilmoittautuminen Hops:n kautta, ilmoittautumiset-välilehti ja valitse Hae opintoja kurssikoodilla YY00CF26. Ajankohta: 1.11. - 13.12.2018.