University of Oulu, 2016

MindBusiness kurssit käynnissä

Ensimmäinen MindBusiness-opintojakso käynnistyi 31.5. Hankkeessa on tehty kurssien suunnittelutyötä viime syksyn ja tämän kevään aikana. Paikalla oli iso joukko eri alojen opiskelijoita yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta. Opiskelijoita tuli jopa ennakko-odotuksiin nähden paljon paikalle, joten jo tämän kurssin perusteella voidaan sanoa, että hankkeessa toteutettaville kursseille on tilausta.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla käytiin läpi yrittäjyyden peruskäsitteistöä ja tutustuttiin megatrendien mukanaan tuomiin muutoksiin yrittäjyyden kentässä. Lisäksi opiskelijat aloittivat kurssilla toteutettavan ryhmätehtävän.  Yhtenä kurssin tuotoksena opiskelijat tekevät kurssilla toteutetuista yrittäjätarinoista kirjan. 

Ensimmäisen kurssi iloinen opettajatiimi ja projektipäällikön valossa kylpevä paita

Viimeksi päivitetty: 31.5.2018