Pentti Nieminen

Pentti Nieminen  FM, FL, FT, dosentti

Lääketieteellinen tiedekunta
PL 5000
90014 OULUN YLIOPISTO

Puh: 029 448 5109

Sähköposti: pentti.nieminen(at)oulu.fi

Nykyinen työpaikka

Tutkiva opettaja

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Opetus

Tieto ja tutkimus -oppiaineen vastuuopettaja lääketieteen, hammaslääketieteen, hoitotieteen ja hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelmissa

Tutkimusalat

Lääketieteen tiedonhallinta ja tilastotiede, biostatistiikka, datainformatiikka, tilastollinen tietojenkäsittely, lääketieteen tietellinen viestintä

Julkaisut

Valittuja julkaisuja

Yhteenveto:

Julkaisutyyppi Lukumäärä
Kaikki julkaisut 223
  Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä 157
  Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä lehdissä 34
  Kirjat 3
  Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kirjoissa 9
  Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kirjoissa 3
  Muut julkaisut 11
  Arvioitavana olevat käsikirjoitukset 6
  Vertaisarvioituja julkaisuja 181
  Ensimmäinen kirjoittaja vertaisarvioiduissa julkaisuissa 31
  Ensimmäinen kirjoittaja muissa julkaisuissa 12
  Scopus -tietokannan indeksoimat julkaisut 132
  Web of Science tietokannan indeksoimat julkaisut 136
Saatujen viittausten määrä (Scopus) 3651
Kokousabstraktit 70

 

Harrastus

Jalkapallo ja salibandy

 

Viimeksi päivitetty: 17.4.2019