Hyvää karjalle

  • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Projektin kuvaus

Hanke: Hyvää karjalle - laatua säilörehuun sensoriseurannalla ja navetan mikrobit kuriin luonnonpeptideillä EIP-kehittämishanke

Toteuttajat: Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö (MITY), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Luonnonvarakeskus (LUKE)

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on tukea hyvälaatuisen säilörehun tuottamista, ennakoivaa ruokinnan suunnittelua ja ravitsemuksen seurantaa sekä ylläpitää lypsylehmien utareterveyttä. Hankkeessa hyödynnetään nopeasti kehittyvää sensoriteknologiaa, digitaalista kirjanpitoa ja tiedon hallintaa sekä uusia luonnollisia antimikrobiallisia yhdisteitä. Hanke tekee yhteistyötä virolaisten, itävaltalaisten, hollantilaisten ja italialaisten toimijoiden kanssa.

Toteutus: Hankkeessa parannetaan siilo- ja aumarehun varastoinnin laatuseurantaa kehittämällä rehuvaraston lämpötilajakauman 3D-malli sekä uudenlainen lämpötilasauva lämpötilan jatkuvaan seurantaan. Hankkeen toisessa osiossa hyödynnetään variksenmarjan bakteereista löydettyjä peptidejä antimikrobiallisina yhdisteinä maataloudessa. Peptidien tehoa mm. vedinkastoaineessa kokeillaan ja kehitetään vedinkaston prototuote. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan kansainvälinen paalitietokanta yhteistyössä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, ProAgria Itä-Suomi, Mtech Digital Solutions Oy, Quanturi Oy, Chain Antimicrobials Oy, 5 maatilaa, paalausurakoitsija, 2 eläinlääkäriä.

Kansainväliset yhteistyökumppanit: Viron meijeriklusteri, Viron maatalousyliopisto, Wageningenin yliopisto, Josephinumin maatalouden tutkimuslaitos sekä Torinon yliopisto.

Tutkimusryhmät

  • Mittaustekniikan yksikkö