Puurakentamisen terveysvaikutukset

Puurakentamisen terveysvaikutukset - tutkimuksella tietoperusteista tukea puurakentamiselle ja puun käyttömuotojen lisäämiselle

  • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Projektin kuvaus

Hanke: Puurakentamisen terveysvaikutukset - tutkimuksella tietoperusteista tukea puurakentamiselle ja puun käyttömuotojen lisäämiselle

Toteuttaja: Mittaustekniikan yksikkö (MITY), Kuhmon kaupunki

Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 ja Suomen Metsäsäätiö. Budjetti: 250 000 €. Maaseutuohjelman tuki on 80%, josta EU-rahoitusosuus 42%.

Tavoitteet: Hankkeen tutkimuskohteena on Kuhmossa sijaitseva Tuupalan puukoulu ja verrokkikouluna vastaavanlaisessa ympäristössä sijaitseva, saman arkkitehdin suunnittelema toinen koulu. Hankkeessa selvitetään eroja sisäilman laadussa (sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, hiilidioksidin ja mikrobien määrä ja laatu) sekä rakennusten fysikaalisissa ominaisuuksissa (lämpötilan ja ilmankosteuden vaihtelu, pienhiukkasten pitoisuudet, pintojen mikrobimäärät). Lisäksi tutkitaan koululaisten kokemaa stressiä ja sen lähteitä. Tavoitteena on selvittää, lievittääkö puuympäristö koululaisten kokemaa stressiä. Tutkittavia stressinlähteitä ovat kouluympäristön lisäksi mm. koulumatkan pituus, kouluviikon kulku ja vuodenajat.

Toteutus: Rakennusten fysikaalisia ominaisuuksia mitataan rakennukseen tuotavilla jatkuvatoimisilla sensoreilla. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja sisäilman mikrobinen laatu määritetään koulun tiloista kerättävistä ilmanäytteistä. Lisäksi kerätään pyyhkäisynäytteitä pintojen mikrobimäärien selvittämiseksi.

Koululaisten stressiä mitataan sylkinäytteiden ja älysormusten avulla. Sylkinäytteistä mitataan stressihormoni kortisolin pitoisuudet. Ihon sähkönjohtavuuden muutoksia mittavaan älysormuksen avulla saadaan koko koulupäivän kattavaa tietoa stressitasojen vaihteluista.

 

Projektin koordinaattori

Kuhmon kaupunki

Tutkimusryhmät

  • Mittaustekniikan yksikkö