Palvelut

TKI-palvelut

 • Optisen mittaustekniikan asiantuntijapalvelut
 • Kuvantavan mittaustekniikan asiantuntijapalvelut
 • Sähkökemiallisten ja optisten sensorien tutkimus
 • Soluviljelyt ja mikrobitutkimus
 • Elintarviketutkimus ja biomassojen prosessointi
 • Bioenergia
 • Paperin ja sellun tutkimus
 • Ympäristömittauksen tutkimus
 • Projektipalvelut
 • Tietojärjestelmät ja langattomat sensoriverkot
 • Mittaus-, ohjaus- ja konenäköjärjestelmien kehitys/testaus (mekaniikka, elektroniikka, ohjelmistot)
 • Hienomekaniikan konepajapalvelut

 

 

Laboratorioanalyysit ja -mittaukset

 • Elintarvikkeiden analytiikka: mm. fenoliset yhdisteet, rasvahapot, proteiinit
 • Mikrobianalytiikkaa (bakteerien kokonaismäärät: elävät/kuolleet)
 • Paperimassan ja paperin testaukset
 • Canadian freeness, sakeus, kuiva-aine, tuhka, pH, johtokyky, kiintoaine, varaustila
 • Ilmanläpäisevyys, karheus
 • Metallimääritykset AAS, taitekerroin, pH, johtokyky, CODMn, KMnO4
 • Viskositeetin mittaus
 • Kosteuspitoisuuden määritys
 • Hehkutusjäännöksen mittaus
 • Kromatografiset menetelmät (HPLC-DAD/MSD/FD, GC-FID/MSD)
 • Ionianalytiikka (CE), esim. sulfaatti, kloridi, ammonium
 • Gravimetriset menetelmät
 • Virtaussytometrimittaukset
 • Näkyvän valon- ja fluoresenssimikroskopia
 • Fluorometri- ja spektrofotometrimittaukset (UV/VIS – MIR – NIR)  
 • Näytteiden käsittely erilaisilla laboratoriotekniikoilla

 

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019