Päättyneet hankkeet

 

Bakotus - Kajaanin yliopistokeskus kehittää CleanTech -osaamista

Biohiva - Kajaanin yliopistokeskus kehittää high value -tuotteita biomassaraaka-aineista

BIOMIT - uudistuvan biotalouden sektorin sekä kaivannaisteollisuuden prosessi- ja mittauskehitys hanke

BITES – Biokaasutuotannon analyysipalvelut ja taloudelliset tuotantomallit Kainuussa

DROMINÄ - Dronet mittauksessa ja näytteenotossa

Elintarvikebiotekniikan maisterikoulutus, 120 op

Energiatehokkaat ja -omavaraiset kiinteistöt -kehittämishanke

KAIKOSbio–hanke - Bioraaka-ainevarojen hyödyntäminen energian tuotannossa Kainuussa ja Kostamuksen alueella

Kainuun bioenergian teemahanke

Kainuun ilmastohanke

Kainuun korkeakoulustrategia KICK-OFF -hanke

Kajaani Lab -projekti

LIIKUTPA - Liikunnan ja hyvinvoinnin uudet teknologiat ja palvelut

LILA - Liikkuvat laitealustat

Marie Curie Initial Training Network EURO-MBR

Metsäbio - Kainuun metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian teemahanke 2017-2018

MiKeDeKa - CEMIS-kehittämisohjelma 2015–2016

NURSE - Ravitsemustason merkkiaineet ikäihmisten vajaaravitsemuksessa

PALi-projekti

RAIKU - Raekoon reaaliaikainen ja kustannustehokas hallinta louhinnasta tuotteeksi – uusia menetelmiä ja liiketoimintaratkaisuja kiviainestuotannon optimointiin

RIMMI – Research in moisture measurement instruments

Testikatti – Analytiikan avulla tehostettuja hyvinvointi-, testaus- ja liikuntapalveluja

Älykkään erikoistumisen hyödyntäminen teollisuuden kilpailukyvyn parantamisessa

Älytieto

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019