Bakotus

Projektin kuvaus

Kajaanin yliopistokeskus kehittää CleanTech -osaamista

Hanke: Bakotus-hanke käynnistyi Cemis-Oulussa

Tavoitteet: Palvelututkimuskonseptin luominen bakteerien identifiointiin ja profilointiin tuottamaan uutta tietoa teollisuusprosessien säätöön tuotannon tehostamiseksi. Bakteerien analyysi perustuu laboratoriossa käytössä olevaan DNA:n avulla tehtävään tunnistukseen, jossa bakteerien DNA monistetaan (PCR), pilkotaan, ja muodostuneiden fragmenttien koko analysoidaan kapillaarielektroforeesilla.

Hankkeessa on tavoitteena kehittää profilointimenetelmiä esim. metsä- ja paperiteollisuuden, kaivosteollisuuden, elintarviketeollisuuden sekä bioenergiateollisuuden bakteerien tunnistamiseen. Hankkeen budjetti on 399 645 €, josta ESR rahoitusta on 85 %. Projektin vastuullisena johtajana on Vesa Virtanen ja projektipäällikkönä toimi Jouko Käsmä. Hanke toteutetaan vuosina 2013–2015 (1.10.2013 – 31.8.2015).

Yhteistyökumppaneina on ST1 Biofuels Oy, Stora Enso Oy. Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj, Prometec Solutions Oy ja Osuuskunta Ärmätti.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto