Biohiva

Projektin kuvaus

Kajaanin yliopistokeskus kehittää high value -tuotteita biomassaraaka-aineista

Cemis-Oulun yksikkö on saanut Kainuun Ely-keskukselta runsaan 245 600 euron ESR rahoituksen  elintarvikealan innovatiivisten high value -tuotteiden kehittämiseen biomassaraaka-aineista. (BIOHIVA-hanke)

Hankeen tavoitteena on jalostaa Pohjois-Suomessa tuotettuja biomassoja teollisuutta kiinnostavaan arvokkaaseen muotoon. Tavoitteena on mikro- ja pk-yritysten liikevaihdon lisääminen tuotannon jalostusarvoa ja uusia innovatiivisia tuotteita kehittämällä.

Hankkeen päätuloksena ovat uudet high value -tuotteet luonnon biomassoista ja niiden prosessoinnin sivuvirroista mm. elintarvike- ja kosmetiikkateollisuuteen.

BIOHIVA-hanke toteutetaan 1.11.2012–31.8.2015 ja sen kokonaisbudjetti on 337 900 euroa. Oulun yliopiston omarahoitus osuus on 50 962euroa ja alan teollisuuden osuus rahoituksesta on 10 438 euroa. Projekti käsittää 46 henkilötyökuukautta. Hankkeen vastuullinen johtaja on Kajaanin yliopistokeskuksen johtaja Vesa Virtanen ja projektipäällikkönä toimii FL, Jouko Käsmä.

Yhteistyökumppaneina toimii Lumene Oy, Kiantama Oy, Osuuskunta Ärmätti, Valioravinto Oy ja LAromi Oy

Lisää:
Biohivan innovaatiomalli

Biohivan kaupallistaminen

Innovative high value products processed from plant based raw materials

Posteri - Product innovations from plant based raw materials Showcase: Lingonberry

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto