Energiatehokkaat ja -omavaraiset kiinteistöt -kehittämishanke

Projektin kuvaus

Hanke: Energiatehokkaat ja -omavaraiset kiinteistöt -kehittämishanke

Toteuttaja: Kajaanin yliopistokeskus

Aika: 1.3.2016–31.12.2018

Rahoitus: EAKR, Kainuun liitto, Paltamon kunta, Kajaanin yliopistokeskus ja yritykset. Hankkeen budjetti on 125 260 euroa.

Toteutus: Hankkeeseen on valittu erityyppisiä kiinteistöjä, joissa on jo toteutettu energiakatselmus tai -katsastus.  Kiinteistöissä testataan

  • uusiutuvan energian tuotantoa, energian kulutuksen ohjausta ja varastointia sekä
  • eri LVIAS-ratkaisujen, energian tuotannon ja kulutuksen yhteensovittamista. 

Hankkeen pilotit

Tavoitteet:

  • edistää kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä pilotoida käytännössä yritys- ja julkiskiinteistöille sopivia uusiutuvan energian mikrotuotanto-, energian säästö- ja varastointiratkaisuja.
  • luoda paikallisia pk-yrityksiä ja kuntia palveleva, tehokkaita energiaratkaisuja sekä uusiutuvan energian tuotantoratkaisuja innovoiva, suunnitteleva, myyvä, asentava, ylläpitävä ja niiden käyttöä neuvova yritysverkosto.

Yhteyshenkilö: Timo Karjalainen, timo.karjalainen(a)oulu.fi

 

Energiatehokkuuspalveluja tarjoavat yritykset

 

Liitteet: 

 10.10.2018 Metsäbiopäivän ohjelma

 10.10.2018 Metsäbiopäivän esitys - Haarala

 10.10.2018 Metsäbiopäivän esitys - Löhönen

 10.10.2018 Metsäbiopäivän esitys - Lindholm

 10.10.2018 Metsäbiopäivän esitys - Karjalainen

 Aurinkosähkö ja kausivarastointi

 Kuvaus toteutuneista investoinneista Kontiomäen koululla

 Kuvaus toteutuneista investoinneista Vanahiksella

 Nakertajan säästö

 Kontiomäen koulun säästö

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto