KAIMIT

Projektin kuvaus

KAIMIT-hankkeessa toteutetaan uusia mittausmenetelmiä teollisuudesta vesistöihin laskettavien vesien monitorointiin. Erityiskohteena ovat sulfaatin ja fosfaatin määritykset, joille markkinat eivät tarjoa luotettavia ja kustannustehokkaita kenttämittausratkaisuja. Tutkimushaastetta lähestytään toteuttajayksikön osaamiskärkien; sähkökemian ja optiikan/fotoniikan keinoin. Menetelmäkehityksessä hyödynnetään myös ns. monimittausperiaatetta, jossa useiden eri mittaustapojen signaaleja yhdistetään keskenään. Kehitetyistä mittausmenetelmistä rakennetaan demonstraatiolaitteet ja ne testataan teollisuuden kiinteissä mittauskohteissa sekä vesistöissä liikkuvilla mittausaluksilla. Lupaavat teknologiset ratkaisut kaupallistetaan hankkeen jälkeen yritysten T&K-projektien kautta.

Hanke on osa Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön MITYn hankekokonaisuutta Cemis-kehittämisohjelmassa. Hanke toteutetaan 1.5.2017 - 30.4.2019 välisenä aikana, ja sen budjetti on 400.000 € rahoittajana Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Suomen valtio ja Oulun yliopisto. Toteutukseen (63 HTKK) osallistuu 10+ eri alojen asiantuntijaa, tutkijaa ja teknisen tuen henkilöä. 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto