Kainuun ilmastohanke

Projektin kuvaus

Rahoitus: Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä EAKR-rahoitus (80 %), Kainuun liitto, Ekokymppi, Loiste-konserni, Vapo Oy ja Kuhmon Lämpö Oy

Tavoitteet: Kainuun ilmastohankkeen tavoitteena oli kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen ja vähähiilisempi Kainuu. Hanke järjesti tähän tavoitteeseen tähtääviä koulutuksia, työpajoja ja opintomatkan uusiutuvan energian messuille. Hanke lisäsi alueen kuntien ja yritysten tietoa ilmastotavoitteista ja niiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Oleellinen osa ilmastopäästöjen vähentämistä on uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö sekä energian säästötoimet. Jokaiseen kuntaan laadittiin yhteistyössä oma, räätälöity lista lähivuosina toteutettavista konkreettisista toimenpiteistä, joilla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan tehokkaasti vähentää. Osa näistä toimenpiteistä on toteutettu hankkeen aikana, osa toteutetaan hankkeen päättymisen jälkeen. Lämmitysöljyn käytöstä siirryttiin uusiutuvaan energiaan useissa kohteissa, kaukolämpöverkostoja laajennettiin ja energiatehokkuuteen panostettiin lämmityksessä ja valaistuksessa. Kestävän kehityksen mukaiselle yritystoiminnalle luotiin kysyntää kouluttamalla kuntia kestävistä julkisista hankinnoista. Hanke paransi yritysten edellytyksiä harjoittaa ilmastovastuullista yritystoimintaa, millä on positiivinen vaikutus myös yritysten imagoon.

Projektipäällikkö: Kaarina Prittinen

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto