LILA

LILA – Liikkuvat laitealustat

Projektin kuvaus

Toteuttaja: Cemis-Oulu

Aika: 1.3.2013-31.8.2015

Rahoitus: EU:n itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma ja yritykset/yhteisöt

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on kasvattaa osaamista vedessä ja ilmassa liikkuvien laitealustojen ympärille. Hankkeessa selvitetään liikkuvien laitealustojen soveltuvuutta erilaisiin mittauksiin, kartoituksiin ja valvontatehtäviin. Lisäksi hankkeessa pyritään luomaan liikkuviin mittauspisteisiin perustuva ympäristön seurannan toimintamalli.

 Autonomisen mittausaluksen testaukset jatkuvat

Liikkuvat laitealustat (LILA) -hankkeessa jatketaan autonomisen mittausaluksen testaamista jäiden lähdettyä. Hankkeelle myönnetty jatkoaika mahdollistaa testausten jatkumisen elokuun loppuun saakka. Tänä aikana tullaan testaamaan aluksen toimintaa erityyppisiin vesistöjen kartoitus- ja mittaustehtäviin.

Autonominen mittausalus suorittaa vedenlaadun mittauksia ja kartoituksia käyttäjän määrittelemän reitin ja mittausparametrien mukaisesti. Mittausalus on tällä hetkellä varustettu vedenlaadun moniparametrianturilla (mm. pH, johtokyky, kokonaislevä, jne), viisto- ja pistekaikuluotaimella sekä näytteenottoyksiköllä.

Autonominen mittausalus Vimpelinlammella.

Kevään ensimmäisenä kohteena oli Kajaanissa sijaitseva Vimpelinlampi, joka kuvannettiin kaikuluotauksella. Kaikuluotaimen keräämistä tiedoista luotiin Insight Genesis -ohjelmistolla syvyys-, kovuus- ja kasvillisuuskartat.

Vimpelinlammen syvyys-, kovuus- ja kasvillisuuskartta 26.5.2015 suoritetuista mittauksista.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto