Marie Curie Initial Training Network EURO-MBR

Projektin kuvaus

Hanke: Eurooppalainen verkosto mikrobioreaktoreiden innovatiivisten bioprosessisovellutuksien kehittämiseksi

Toteuttajat: 7 eurooppalaista yliopistoa ja 5 yritystä. Hankkeen koordinaattori on Tanskan teknillinen yliopisto. CEMIS-Oulu on hankkeen ainoa suomalainen partneri.

Aika: 1.11.2013–31.10.2017

Rahoitus: Euroopan Unionin puiteohjelmalta tuleva rahoitus kattaa koko hankkeen ajaksi yhden kansainvälisen väitöskirjaopiskelijan palkkauskustannukset sekä hänen tutkimustyöstään aiheutuvat materiaalikustannukset. Lisäksi rahoitusta on opiskelijan kouluttautumiseen ja osallistumiseen tieteellisiin kokouksiin ja verkoston tapaamisiin sekä rajoitetusti partneriyksikölle hankkeen hallinnointikustannuksiin ja väitöskirjaopiskelijan ohjaajan hankkeeseen liittyviin palkka- ja matkustuskustannuksiin.

Tavoitteet: Hankkeen päätavoite on kouluttaa teollisesti suuntautuneita mikrobioreaktoreiden ja niiden eri sovellutusten asiantuntijoita, jotka pystyvät edistämään innovatiivisten biopohjaisten valmistusprosessien kehittämistä ja käyttöönottoa teollisuudessa.

CEMIS-Oulun tehtävänä verkostossa on kehittää mikrobioreaktoreihin soveltuvia biosensoreita, joilla voidaan mitata mikrobien reaktoreissa muodostamia metaboliitteja.

Hanketta ja sen tavoitteita on kuvattu tarkemmin verkoston internet-sivuilla:
http://www.eurombr.nu/

Verkosto on julkaissut mikrofluidistiikan tieteenalaa esittelevän havainnollisen neljäminuuttisen videon, joka löytyy alla olevan linkin kautta.
http://www.worldofmicrofluidics.com/

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto