Metsäbio

Kainuun metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian teemahanke 2017-2018

Projektin kuvaus

Teemahanke on Kainuun Edun, Suomen metsäkeskuksen ja Kajaanin yliopistokeskuksen yhteishanke, jota koordinoi Suomen metsäkeskus.

Hankkeen rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Yhteishanke koordinoi laadittua Kainuun metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelmaa 2016–2020.

Kasvuohjelmassa etsitään keinoja puun ja bioenergiaraaka-aineiden jalostamiseksi korkealuokkaisiksi vientituotteiksi vahvistamalla

  • olemassa olevia yrityksiä ja
  • luomalla uusille innovatiivisille yrityksille edellytyksiä tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Keskeisiä tavoitteita ovat:

  • varmistaa puun liikkeelle saaminen
  • kehittää puun hankinnan logistiikaa
  • edesauttaa investointien syntymistä puun hankintaketjuun ja jalostukseen.

Metsäbiotalouden arvoketjun kehittämiskokonaisuus muodostuu kolmesta teemasta (suluissa vastuutaho):

  • Metsäekosysteemi-palvelujen ja biomassan tuotanto (Suomen metsäkeskus),
  • Liiketoiminta – mekaaninen ja kemiallinen jalostus (Kainuun Etu Oy) ja
  • Uusiutuva energia (Kajaanin yliopistokeskus)

Yhteystietoja:
Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus,  etunimi.sukunimi(at)oulu.fi, p. 040 5602577
Antti Toivanen, Kainuun Etu Oy,  etunimi.sukunimi(at)kainuunetu.fi, p. 044 5514554
Tuomo Mikkonen, Suomen metsäkeskus,  etunimi.sukunimi(at)metsakeskus.fi, p. 044 7104226

Liitteet: 

 Kainuun metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelma 2016-2018

 Metsän anti - Kainuun metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian teemalehti 26.9.2018

Projektin koordinaattori

Suomen metsäkeskus