MiKeDeKa

Projektin kuvaus

CEMIS-kehittämisohjelma 2015–2016 CEMIS-Oulu, MiKeDeKa

Toteuttaja: CEMIS-Oulu

Rahoitus: Kainuun Liiton myöntämä EAKR-rahoitus (70 %)

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on hyödyntää aikaisemmin CEMIS-Oulussa kehitettyjä teknologioita ja rakentaa niiden pohjalta mittausjärjestelmiä sekä tuottaa tutkimustuloksia ja palveluja, jotka ovat hyödynnettävissä lyhyellä aikavälillä alueen nykyisissä ja uusissa yrityksissä. Erityisteemana ovat ympäristöasiat kuten vähähiilisyys, tuotantolaitosten emissiot sekä vesien monitorointi. Tähän kehitetään ja sovelletaan mm. sähkökemiaan ja optiikkaan perustuvaa reaaliaikaista mittaustekniikkaa. Hankkeeseen sisältyvät laajat teknologioiden ja menetelmien testaukset asiakkaiden applikaatioissa. Hankkeen resursseja kohdennetaan myös Jyväskylän yliopiston koordinoimaan TUJU-hankkeeseen kehitettäessä mittausmenetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin sovelluksiin palvelemaan erityisesti Vuokatin liikunta- ja matkailuympäristön edistämistä. CEMIS-Oulun ja MIKESin uutena avauksena on prosessien ja ilmiöiden simulointi ja sen integroiminen mittauksiin. Hankkeella toteutetaan alueen erityisiä tavoitteita ja visioita esim. biotaloudessa ja kaivannaisteollisuudessa sekä ympäristöteknologian hyödyntämisessä. Näiden päämääränä on tukea paikallista elinkeinoelämää ja Kainuun vetovoimaisuutta eri aloilla sekä korkeatasoisen tutkimus- ja kehitystoiminnan pysyvyyttä Kainuussa.