RAIKU

Projektin kuvaus

RAIKU - Raekoon reaaliaikainen ja kustannustehokas hallinta louhinnasta tuotteeksi – uusia menetelmiä ja liiketoimintaratkaisuja kiviainestuotannon optimointiin

Toteuttajat: Cemis-Oulu

Aika: 1.8.2012-30.4.2014

Rahoitus: Tekes/Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa, hanke kytketty Green Mining -ohjelmaan)

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi menetelmä kiviainestuotannon laadunvalvontaan sekä kartoittaa sen kaupallistamismahdollisuudet.

Projektipäällikkö: Pirjo Kyyrönen

RAIKU-posteri

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto