RIMMI

RIMMI – Research in moisture measurement instruments

Projektin kuvaus

Toteuttajat: Oulun Yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Cemis-Oulu -yksikkö

Aika: 1.1.2014–31.05.2016

Rahoitus: 233 600 € (EMRP-REG)

Tavoitteet: Hankkeessa tutkitaan uusiin teknologoihin (NMR- mikroaalto- ja röntgenteknologia) perustuvia laboratoriokosteusmittalaitteita ja verrataan laitteiden suorituskykyä perinteiseen standardina pidettyyn uunikuivausmenetelmään ja uuteen MIKESin kehittämään kosteusmittausmenetelmään. Laitteiden suorituskykyä tutkitaan useilla erityyppisillä materiaaleilla, mutta pääpaino on metsäbiomassojen kosteusmittauksessa. Tutkimuksessa selvitetään uunikuivauksen mahdollisia epävarmuustekijöitä ja sitä onnistuvatko uudemmat teknologiat näissä tilanteissa tai yleisemminkin paremmin. Ohessa selvitetään uusien laitteiden toistettavuutta sekä ympäristöolosuhteiden vaikutusta. Päätteeksi pyritään emoprojektin kanssa yhteistyössä rakentamaan SI-jäljitettävyys tutkimuksen alla oleville mittalaitteille.

 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto