MiniMe

Projektin kuvaus

MiniMe-hankkeessa tavoitteena on syventää osaamista pienikokoisten mittalaitteiden suunnitteluun, toteutukseen ja pilotointiin. Tietotaidon avulla hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan pienikokoinen laktaatin mittaukseen soveltuva mittauslaite fermentointiprosesssin monitorointiin ja pienikokoinen (kannettava, droneen kiinnitettävä) mittausratkaisu pienten nikkelipitoisuuksien mittaamiseen. Tuloksena saadaan uusia teknologisia ratkaisuja, joita voidaan kaupallistaa hankkeen jälkeen yritysten T&K-projektien kautta. Osaamisen kasvattaminen mahdollistaa tulosten jatkohyödyntämisen myös muilla aloilla kuten terveysteknologiassa.

Hanke on osa Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön MITYn hankekokonaisuutta Cemis-kehittämisohjelmassa. Hanke toteutetaan 1.1.2019 - 31.12.2020 välisenä aikana, ja sen budjetti on 398.000 € Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Suomen valtio ja Oulun yliopisto. 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto