Työskentely puhdastiloissa

Kulunvalvonta

Puhdastiloissa on käytössä oma kulunvalvontajärjestelmä, joka toimii yliopiston avaimilla. Kun sinulla on tarve käyttää laitteistoja, ota yhteyttä keskuksen henkilökuntaan, niin sovimme käytännön rutiineista ja saat kulkuoikeudet puhdastilaan. Kulkuoikeuden myöntämisen yhteydessä uudet käyttäjät saavat perehdytyksen puhdastilatyöskentelyyn.

Pukeutuminen

Pahin epäpuhtauspartikkelien lähde puhdastilassa on työntekijä itse. Työntekijän liikkuessa hänestä irtoaa valtava määrä hiukkasia ympäröivään ilmaan. Tämän vuoksi puhdastiloissa käytetään erityistä suojavaatetusta, jonka avulla suurin osa irtoavien partikkelien pääsystä huoneilmaan saadaan estettyä. ISO7-ISO6 luokkiin riittää suojahaalari, huppu, käsineet ja kengät, mutta litografiatiloissa (ISO5) on käytettävä myös suojamaskia ja varrellisia suojakenkiä.

Työturvallisuus

Osassa laitteista ja prosesseista käytetään myrkyllisiä kemikaaleja ja kaasuja, joten työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Myrkyllisten kaasujen osalta käytössä on automaattinen valvonta- ja hälytysjärjestelmä. Myrkyllisten kemiallisten aineiden lisäksi myös puhdastilassa olevat laserit tulee ottaa huomioon työskentelyssä. Keskuksen tutkijat opastavat oikeat työskentelymenetelmät ja laitteiden käytön.

Ympäristö

Kaikille prosesseista poistuville nestemäisille kemikaaleille sekä kaasuille on olemassa automaattiset neutralointi ja puhdistusjärjestelmät, jotka estävät haitallisten kemikaalien päätymisen ympäristöön. Myös työskentelyssä syntyvien kiinteiden jätteiden käsittely on järjestetty asianmukaisella tavalla.

Viimeksi päivitetty: 18.2.2020