EBSD (Electron Backscatter Diffraction) analyysiesimerkkejä

Kaksi EBSD:n avulla laadittua austenittisen ruostumattoman teräksen faasikarttaa. a) Suurennos 8000x ja b) suurennos 5000x. Kuvissa näkyvät mustat viivat ovat korostettuja suuren kulman raerajoja. Harmaat alueet ovat austeniittia, keltaiset ε-martensiittia ja punaiset α’-martensiittia.

Kylmämuokatun ferriittisen ruostumattoman teräksen EBSD:n avulla tehty tekstuurianalyysi. a) Näytteen tekstuurikartta, jossa eri värit kuvaavat eri kideorientaatioita. b) Saman näytteen poolikuvaajat. Lisäksi EBSD:llä voi tehdä runkokuvaajia.

Ferriittisen ruostumattoman teräksen rekristallisaatiokarttoja. a) Mikrorakenneanalyysi. b) Band contrast-kuva, jossa suuren kulman raerajat (orientaatio yli 15°) näkyvät punaisella ja pienen kulman rajat (orientaatio 2,5-15°) vihreällä. c) Local misorientation-kuva.

EBSD-analyysitulokset: Anna Kisko, Materiaalitekniikan laboratorio

Viimeksi päivitetty: 23.1.2013