Näin kiität käyttämääsi tutkimusinfrastruktuuria

Näin kiität käyttämääsi tutkimusinfrastruktuuria

Nämä tutkimusinfrastruktuurit saavat tukea Oulun yliopistolta. Infrastruktuurien toimintaa arvioidaan pääsääntöisesti sen mukaan, miten niihin viitataan julkaisuissa, väitöskirjoissa ja muissa opinnäytteissä. Kaikkien akateemisten käyttäjien edellytetään kiittävän asianmukaisesti julkaisuissaan niitä infrastruktuureja, joiden resursseja he ovat hyödyntäneet julkaisuun johtaneessa työssään. Tämä auttaa varmistamaan infrastruktuureiden kehittämisen ja käyttökustannusten pitämisen kohtuullisella tasolla.

Suositeltu kiitosteksti:

Tämä tutkimus on (osittain) tehty Materiaalianalyysikeskuksessa...

The Centre for Material Analysis is supported by the University of Oulu (and by “Name of the Other Possible Funder”) and evaluated mainly based on publications and thesis of its users. All academic users using the infrastructure are required to acknowledge its use in all their publications resulting from the work done here. This secures development of the infrastructure and helps to keep the user fees at a reasonable level.

Some form of attribution is required in the 'Acknowledgements' section of your publication. For publications without an 'Acknowledgements' section, the attribution should be either made as a footnote to the title, or included as a reference when the work is described in the 'Experimental' section.

Where the Centre for Material Analysis staff has made a significant contribution to the conduct of the research, it is appropriate that they be acknowledged as co-authors of the publication. In this case, the relevant institutional affiliation should be recorded as the Centre for Material Analysis, University of Oulu, Finland.

Preferred version:

This work/Part of the work was carried out with the support of the Centre for Material Analysis, University of Oulu, Finland.

Viimeksi päivitetty: 18.2.2020