Yhteistyö

Mikroskopian ja nanoteknologian keskuksen puhdastilaa sekä tutkimuslaitteita hyödynnetään laajasti Oulun yliopiston tutkimuksessa.  MNT-keskuksen asema monitieteellisenä tutkimusinfrastruktuurina käy hyvin ilmi palveluja hyödyntävien ryhmien tutkimusaiheiden vaihtelevuudesta. Keskuksen henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä kymmenien tutkimusryhmien kanssa, joiden tutkimusaiheet ulottuvat lääketieteestä metallurgiaan ja informaatioteknologiaan. Keskuksen palveluja käyttävät tutkimusryhmät toimivat seuraavien tiedekuntien alaisuudessa:

  • Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
  • Teknillinen tiedekunta
  • Kaivannaisalan tiedekunta
  • Luonnontieteellinen tiedekunta
  • Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
  • Lääketieteellinen tiedekunta

Oulun yliopiston sisäisten asiakkaiden lisäksi MNT-keskus tekee yhteistyötä useiden suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa ja se kuuluu myös moniin eri alojen tutkimusverkostoihin. Tärkeimpiä kumppaneita ovat Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), Luulajan teknillinen yliopisto (LTU), VTT, Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), Luonnonvarakeskus (Luke) sekä Geologian tutkimuskeskus (GTK).

Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävän akateemisen tutkimuksen lisäksi MNT-keskus toimii läheisessä yhteistyössä monien yritysten kanssa. Kymmenet eri alojen yritykset pk-yrityksistä aina monikansallisiin suuryrityksiin asti hyödyntävät keskuksen laitteita ja palveluja omassa toiminnassaan.

Viimeksi päivitetty: 7.5.2018