Naistutkimus

Sukupuolentutkimus on tieteidenvälinen, moni- ja poikkitieteellinen ja perinteisiä paradigmoja haastava opetus- ja tutkimusala. Sukupuolentutkimuksen perustehtävä on intersektionaalisen sukupuolivastuullisen, ja normikriittisen opetuksen ja tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Sukupuolentutkimuksen oppiaine ja tutkimusryhmä sijaitsevat Kasvatustieteiden tiedekunnassa. Opetusta järjestetään yhteistyössä eri tiedekunnissa työskentelevien opettajien ja tutkijoiden kanssa ja oppiaineena sukupuolentutkimus palvelee koko yliopistoa. Opiskelijaksi voi hakeutua kaikista Oulun yliopiston tiedekunnista. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä tehdään yliopiston sisällä mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti osallistumalla pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin verkostoihin sekä luomalla laajempiakin projektikumppanuuksia.