Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimus on tieteidenvälinen, moni- ja poikkitieteellinen ja perinteisiä paradigmoja haastava opetus- ja tutkimusala. Sukupuolentutkimuksen perustehtävä on intersektionaalisen sukupuolivastuullisen, ja normikriittisen opetuksen ja tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Sukupuolentutkimuksen oppiaine ja tutkimusryhmä sijaitsevat Kasvatustieteiden tiedekunnassa. Opetusta järjestetään yhteistyössä eri tiedekunnissa työskentelevien opettajien ja tutkijoiden kanssa ja oppiaineena sukupuolentutkimus palvelee koko yliopistoa. Opiskelijaksi voi hakeutua kaikista Oulun yliopiston tiedekunnista. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä tehdään yliopiston sisällä mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti osallistumalla pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin verkostoihin sekä luomalla laajempiakin projektikumppanuuksia.

Tutkijat

3.3.2021 Researcher

Johanna Hiitola

16.11.2017 Researcher

Helena Louhela

6.9.2017 Researcher

Mervi Heikkinen

10.10.2013

Tuija Huuki

14.11.2017 Researcher

Suvi Pihkala

1.2.2019 Researcher

Eija Alaraasakka

27.2.2018 Researcher

Marian Tumanyan

10.10.2017 Researcher

Anna Reetta Rönkä

6.9.2012

Vappu Sunnari