Opinnot

Naistutkimuksen opinnot sisältävät perus- ja aineopinnot, joita suorittaessaan opiskelijalla on erilaisia mahdollisuuksia räätälöidä opintonsa omien kiinnostusten tai tarpeiden mukaan. Erilaiset suoritusvaihtoehdot löydät koostettuna sukupuolentutkimuksen opinto-oppaassa. Lisäksi sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto HILMA tarjoaa verkkokursseja, jotka voi etukäteen sopia korvaavaksi suorituksesi HILMA-yhteyshenkilön kanssa (suvi.pihkala(a)oulu.fi). HILMA kursseista tiedotetaan mm. sukupuolentutkimuksen verkkosivuilla.

Huom! Syksyllä voiman astuneen uuden Oulun yliopiston tenttikäytönnön mukaisesti Sukupuolentutkimuksen kirjatentit siirtyvät sähköiseen tenttikäytäntöön (tenttiakvaario). Aiemmasta ilmoituksesta poiketen, kaikki sukupuolentutkimuksen tentit toteutetaan sopimuksen mukaan henkilökohtaisina akvaariotentteinä. Sovi siis tentistä ja tentittävistä teoksista olemalla yhteydessä ko. opintojakson (ja teeman) tentaattoriin. Tarkista lukujärjestyksestä (s. 6) mitkä opintojaksot ovat tentittävissä läpi vuoden, ja mitkä voi tenttiä vain kevätlukukaudella.

Viimeksi päivitetty: 28.1.2019