Tuija Huuki

Tuija Huuki
KT,  Tohtoritutkija, Suomen Akatemia

Yhteystiedot 

Nais- ja sukupuolentutkimus
Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 2000
90014 Oulun yliopisto
tuija.huuki(a)oulu.fi
Puhelinnumero 02 9448 3631

CV  

Tutkinto      

KT, Oulun yliopisto 2010 (Koulupoikien statustyö väkivallan ja välittämisen valokiilassa)

Erityisopettaja, Jyväskylän yliopisto 2001

KM, luokanopettaja Oulun yliopisto 1995    

 

Työhistoria

 • 2012-2016 Tutkijatohtori, Suomen Akatemia
 • 2010-2012 projektipäällikkö, 'ALLIES - Developing Teachers and Parents Alliance for Early Violence Prevention in Pre-school’ (EC DAPHNE III)
 • 2007- 2010: Oulun yliopisto projektitutkija (Suomen Akatemia)
 • Oulun kaupunki 2005-2007: Vararehtori
 • Oulun kaupunki 2002- 2007: Erityisluokanopettaja
 • Oulun yliopisto 2001-2002: Oulun yliopisto projektitutkija (Suomen Akatemia)
 • Oulun kaupunki 1995-2001: Peruskoulun luokanopettaja

 

Ammatilliset ansiot ja luottamustehtävät

 • Oulun yliopiston edustaja kansallisessa TASUKO-hankkeessa (OKM) sukupuolitietoisuuden valtavirtaistamiseksi Suomen opettajankoulutusta tarjoavissa yliopistoissa 2009–2011.
 • Projektipäällikkö kansainvälisessä ALLiES- tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Projektin sisällöllinen, koordinatiivinen ja taloudellinen vastuu 2010-2012.
 •  Suomen Naistutkimusseura r.y:n johtokunnan jäsen 2008–2012
 • Suomen Miestutkimusseura r.y:n johtokunnan jäsen 2010–.
 • Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kasvatus- ja koulutustyöryhmän jäsen 2011–.
 •  Länsituulen koulun johtokunnan jäsen 2010–2012.

Kansalliset ja kansainväliset konferenssit

 • 2010-2012: kansainvälisen ALLiES-projektin neljän pääseminaarin (Oulu, Reykjavik, Parma, Oulu) järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
 • 2012: Suomen Väkivaltatutkijoiden verkoston vuotuisen seminarin järjestelytoimikunnan jäsen
 • 2008: Kansainvälisen konferenssin  “From Violence to Caring - Gendered and Sexualised Violence as the Challenge on the Life Span” järjestelytoimikunnan jäsen
 • 2007 Naistutkimuspäivät “Valta liikuttaa” -kansallisen konferenssin järjestelytoimikunnan jäsen
 • Järjestelytoimikunnan jäsen ja työryhmien puheenjohtaja useissa kansainvälisissä, kansallisissa ja paikallisissa tieteellisissä konferensseissa ja seminaareissa.

Tutkimusrahoitus

 • 2012-2016: “Yhdenvertaisuus, valta ja vuorovaikutus lasten kaverikulttuureissa esikoulussa ja koulussa” €280 300 Suomen Akatemia
 • 2010–2012: “ALLiES” research and development project,  €723 000 EC Daphne III, yhteistyössä Sunnari & Heikkinen
 • 2007–2010: “From Violence to Caring” research project, €280 000 Suomen Akatemia yhteistyössä Sunnari (PI), Alaraasakka ja Manninen
 • 2001–2004: The research network, “Gendered Violence in Schools and Teacher Education in the Barents Region”, NOK1 170 000 NorFA, yhteistyössä Sunnari (PI)
 • 2001–2003: “Gendered Power Relations and Violence in Schools and Teacher Education” research project, €104 600 Suomen Akatemia, yhteistyössä Sunnari (PI), Tallavaara

Valikoidut julkaisut

          Huuki, T & Sunnari, V (forthcoming) Standing By…Standing Off - Troublesome Compassion in the Relationships of School Boys. Under review.

Huuki, T & Renold, E (forthcoming) ‘Crush’ – posthuman analysis of force in young hetero-sexual play in primary school.

Holford, N, Renold, E & Huuki, T 2013: What (else) can a kiss do?: Theorizing the power plays in young children’s sexual cultures. Sexualities 16(5/6) 710-729.

Manninen S, Huuki T & Sunnari V (2011) ’Earn Yo’ Respect!’ Respect in the Status Struggle of Finnish School Boys. Men and Masculinities 14(3): 335–357

Huuki T, Manninen S & Sunnari V (2010) Humour as a resource and strategy for boys to gain status in the informal field of school. Gender and Education 22(4): 369–383.

Huuki T (2010) Koulupoikien statuskamppailu väkivallan ja välittämisen valokiilassa. [The status work of school boys in the light of violence and caring.] Doctoral Thesis. Acta Universitatis Ouluensis E 113. Juvenes Print, Tampere.

Huuki T (2010) Välittämisen vaikeus maskuliinisuuden rakentumisessa. [Caring trouble in the construction of masculinities] Nuorisotutkimus 28(1): 3–19.

Huuki, T (2002) 'Popularity, Real Lads and Violence on the Social Field of School’. In: Sunnari V, Kangasvuo J & Heikkinen M (Eds) Gendered and Sexualised Violence in Educational Environments. Oulu University Press, Oulu: 60-80.

Publications in SOLECRIS database

 

Viimeksi päivitetty: 13.11.2015