MIES TEORIASSA -kurssi

Perjantai, maaliskuu 22, 2013

MIES TEORIASSA: johdatus miesten ja maskuliinisuuksien tutkimuksen historiaan ja nykykeskusteluihin 15.04.—26.05.2013

Opettajana FM Kirsi Kinnarinen, Helsingin yliopisto

Ilmoittautumisaika 25.03 -  07.04.2013

Hilman valtakunnalliselle verkkokurssilla Mies teoriassa (5 op) tutustutaan miesten ja maskuliinisuuksien tutkimuksen historiaan, keskeisiin käsitteisiin ja nykykeskusteluihin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kurssilla pohditaan mm. mikä tekee tutkimuksesta miestutkimusta? Mikä on miesten ja maskuliinisuuksien tutkimuksen suhde miesliikkeisiin, kriittisyyteen ja emansipatorisuuteen? Miten miesten ja maskuliinisuuksien tutkimuksessa on lähestytty kysymyksiä sukupuolesta, vallasta, ruumiillisuudesta, seksuaalisuudesta, vanhemmuudesta, väkivallasta, läheisyydestä ja ystävyydestä?

Kurssi toteutetaan verkkotyöskentelynä Moodle-alustalla.

Kurssimateriaali koostuu temaattisesti valikoidusta tutkimuskirjallisuudesta, aikakausilehtiaineistosta sekä elokuvasta Housut pois (Full Monty 1997, GB, 88 min.) joka on lainattavissa kirjastoista. Kurssin työmuotoina ovat kurssimateriaaliin perustuvat pienet kirjalliset tehtävät ja verkossa käytävät keskustelut joihin jokaisella osallistujalla on oikeus ja velvollisuus osallistua. Kuuden viikon mittainen intensiivinen verkkokurssi edellyttää aikaa ja sitoutumista, joten on tärkeää varata kalenteriin riittävästi tilaa tekstien lukemiselle, aineistoon perehtymiselle, ajattelemiselle ja kirjoittamiselle sekä viikoittaisille verkkokeskusteluille

Kurssille voivat osallistua Hilma-verkoston jäsenyliopistojen opiskelijat. Ilmoittaudu kurssille 25.03 - 07.04.2013 välisenä aikana e-lomakkeella  https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/41746/lomake.html

Kurssille otetaan enintään 16 opiskelijaa. Hakemuksessa sinua pyydetään kertomaan omien opintojen, erityisesti nais- tai sukupuolentutkimuksen opintojen vaihe, ja perustelemaan miksi tämä kurssi on hyödyllinen sinulle. Kerro myös mitkä kurssikuvauksessa mainitut teemat (valta, ruumiillisuus, seksuaalisuus, vanhemmuus, väkivalta, läheisyys ja ystävyys - vai jokin muu?) kiinnostavat sinua erityisesti. Kurssin opettaja ottaa toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnitellessaan kurssin lopullista sisältöä.

Kurssille valitut sopivat korvaavuudesta oman laitoksen Hilma-yhteyshenkilön kanssa.

 Lisätietoja: kurssin opettaja FM Kirsi Kinnarinen (kirsi.kinnarinen@helsinki.fi) tai Hilman suunnittelija Aino-Maija Hiltunen (aino-maija.hiltunen@helsinki.fi).

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 22.3.2013