Tervetuloa

Nais- ja sukupuolentutkimus on tieteidenvälinen, moni- ja poikkitieteellinen ja perinteisiä paradigmoja haastava opetus- ja tutkimusala. Nais- ja sukupuolentutkimuksen perustehtävä on sukupuolivastuullisen, ja -kriittisen opetuksen ja tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen.

Monitieteisenä oppialana nais- ja sukupuolentutkimus palvelee koko yliopistoa: opetusta järjestetään yhteistyössä eri tiedekunnissa työskentelevien opettajien ja tutkijoiden sekä yksiköiden kanssa ja opiskelijaksi voi hakeutua kaikista Oulun yliopiston tiedekunnista. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä tehdään yliopiston sisällä mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti osallistumalla pääasiassa pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin verkostoihin sekä luomalla projekteja ja projektikumppanuuksia maailmanlaajuisesti.

Luminous – sosiaalisesti kestäviin pohjoisiin yhteisöihin fokusoituva tutkimusyhteisö on laaja-alaisin Oulun yliopiston sisäinen tutkimusyhteisö, jossa nais- ja sukupuolentutkimus on mukana. Luminous -tutkimusyhteisössä on noin 120 tutkijaa viidestä eri tiedekunnasta. Nais- ja sukupuolentutkimus on mukana Luminous yhteisössä Gendering Safety -teemalla ja alaryhmällä. Tässä dos. Vappu Sunnarin (KTK) ja dos. Seija Jalaginin (Hutk) johtamassa alaryhmässä on 27 tutkijaa kolmesta eri tiedekunnasta.

 

 

Viimeksi päivitetty: 5.2.2014