Opiskelu

Naistutkimus oppiaineena koostuu perus- ja aineopintokokonaisuuksista sekä erillisistä opintokokonaisuuksista. Naistutkimuksen lukukausittaisessa lukujärjestyksessä kerrotaan järjestettävästä opetuksesta. Naistutkimuksen opintokokonaisuudet löytyvät Weboodista.

Naistutkimuksesta vois opiskella perus- (25 op) ja aineopintojen (35op) lisäksi erillisenä opintokokonaisuutena Väkivalta ja välittävän myötäelämisen ehdot -opinnot (25 op)  tai tutkimusta tukevat opinnot. Naistutkimuksen opetusta järjestetään lisäksi yhteistyössä Hilma - naistutkimuksen yliopistoverkoston kanssa.

Viimeksi päivitetty: 1.9.2016