Väkivalta ja välittävän myötäelämisen ehdot

Opinnot lukuvuonna 2016–2017:

Lukuvuonna 2016–17 Oulun yliopiston Nais- ja sukupuolentutkimuksen lukujärjestys sisältää verkko-opetuksena kaksi 5 opintopisteen laajuista väkivaltaa ja väkivallattomuutta käsittelevää kurssia. Väkivaltaa, sen eri ilmenemismuotoja sekä väki­vallattomuutta tarkastellaan sukupuolisen­sitiivisesti erilaiset toisarvostamisen ulottuvuudet huomioiden. Kurssien tavoitteena on lisätä tietoisuutta väkivallasta, sekä antaa välinei­tä väki­vallan tunnistamiseen ja kohtaamiseen, väkival­taisissa ympäristöissä toimimiseen, väki­vallan uhrien auttamiseen ja väkivallattomien toimintaympäristöjen rakentamiseen.

Verkkokurssit

  • Syksy 2016 (jakso 2): 417215A Väkivallan monet muodot globaaleissa konteksteissa
  • Kevät 2017 (jakso 3): 417216A Seksuaalinen hyväksikäyttö, ihmiskauppa ja prostituutio, 5 op

Kursseille ilmoittaudutaan weboodissa. Kurssien tarkemmat tiedot päivitetään elokuussa.

Lisätietoja: Projektikoordinaattori Suvi Pihkala suvi.pihkala(a)oulu.fi

Verkkokurssit ovat osa  viidestä kurssista koostuvaa 25 opintopisteen laajuista Väkivalta ja välittävän myötäelämisen ehdot -opintokokonaisuutta. Kurssi kolme muuta kurssia ovat opiskeltavissa itsenäisesti tenttimällä tai esseellä vastuuhenkilön kanssa näin sovittaessa. Tarkista kurssien tarkemmat tiedot ja kurssittaiset vastuuhenkilöt Nais- ja sukupuolentutkimuksen lukujärjestyksestä.

Opiskelu verkkokursseilla ja osaamistavoitteet

Kurssit on suunnattu 1) eri alojen opiskelijoille sekä 2) jo työssä toimiville ammattilaisille. Useat eri alojen ammattilaiset kohtaavat työssään väkivallan uhreja, väkivallan tekijöitä tai voivat itse joutua väkivallan kohteeksi. Kurssien tavoitteena on lisätä tietoisuutta väkivallasta, sekä antaa välineitä väkivallan tunnistamiseen ja kohtaamiseen, väkivaltaisissa ympäristöissä toimimiseen, väkivallan uhrien auttamiseen ja väkivallattomien toimintaympäristöjen rakentamiseen. Opiskelijoiden, jotka haluavat sisällyttää opinnot tutkintoonsa, tulisi neuvotella korvaavuuksista oman oppilaitoksensa kanssa.

Suoritustapa koostuu itsenäisestä työskentelystä verkkoympäristössä, työskentelystä verkko-ohjaajan ohjauksessa ja yhteistyöskentelystä verkkopohjaisessa Discendum Optima ympäristössä. Kurssien kirjallinen ja audiovisu­aalinen oppimateriaali on sijoitettu oppimisympäristöön. Kurssien aikana perehdytään oppimateriaaliin, käydään keskusteluja yhdessä muiden opiskelijoiden ja tutorin kanssa ja syvennytään pohtimaan väkivaltatyön ulottu­vuuksia moniammatillisesti.

Kurssit arvioidaan asteikolla erinomainen/hyväksytty/hylätty.

Lue lisää:

Kurssien sisällöt ja osaamistavoitteet

Opiskeleminen kursseilla

Hakeminen

Kursseille ilmoittaudutaan Weboodissa.

Väkivalta ja välittävän myötäelämisen ehdot -opintokokonaisuudesta

Väkivalta ja välittävän myötäelämisen ehdot -opintokokonaisuus on suunnattu eri alojen opiskelijoille sekä jo työssä toimiville ammattilaisille. Opintokokonaisuuden suorittanut henkilö on perehtynyt sukupuolistuneen ja seksualisoituneen väkivallan peruskäsitteisiin ja ilmenemismuotoihin sekä toimenpiteisiin sen ehkäisemiseksi ja väkivallattomien toimintaympäristöjen rakentamiseksi. Opintokokonaisuus koostuu viidestä kurssista, jotka voidaan suorittaa joko yksittäin tai sivuaineena. Opinnot ovat ensimmäistä kurssia lukuun ottamatta aineopintotasoisia ja koko opintokokonaisuuden voi erikseen etukäteen sovittaessa suorittaa aineopintotasoisena. Yksittäinen kurssi on laajuudeltaan 5 op.  Väkivalta ja välittävän myötäelämisen ehdot - opintokokonaisuuden toteutetaan pääasiallisesti vuorovuosin suomeksi ja englanniksi.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit:

  • 417133P Väkivalta ja välittävän myötäelämisen lähtökohtia
  • 417215A Väkivallan monet muodot globaaleissa konteksteissa
  • 417216A Seksuaalinen hyväksikäyttö, ihmiskauppa ja prostituutio
  • 417217A Väkivallan ehkäisemisen, väkivaltaan puuttumisen ja välittävän ilmapiirin rakentamisen käytänteet
  • 417218A Tasa-arvon sekä myötätuntemisen ja -elämisen puitteet

Viimeksi päivitetty: 4.7.2016