Päättyneet hankkeet

 • Daphne Operating Grant 2009 / Daphne III Operating Grant -rahoitus tukee Naistutkimuksen toimintasuunnitelman toteuttamista vuonna 2009
 • Teoriasta käytännöksi - sosiaaliset simulaatiot käytännön työelämävalmiuksia vahvistamassa (OY/Campus futurus)
 • From Violence to Caring - a Gender Sensitive Longitudinal Study on School Violence and Development of Safe School Culture (2007-2011, Suomen Akatemia)
 • APROPOS - Multisectoral and Multidiciplinary Network for Violence prevention 2007-2009 (Euroopan komission Daphne III)
 • GVEI - Gender Violence Effects Indicators, partnerina 2007-09  (koordinaattori SURT, rahoitus Daphne III)
 • Unicafe - Survey of the University Career of Female Scientists at Life Sciences versus Technical Universities (partneri, Puiteohjelma-hanke)
 • WORK SAFE PLACE, 2005-06 (partneri, EU DAPHNE)
 • SINNI Startti- projekti 2005-07 (ESR)
 • SINNI Mover, 2007 (ESR)
 • AWARE II on Daphen rahoitteinen projekti, jonka tavoitteena on lisätä opettajaksi opiskelevien ja opettajien tietoisuutta sukupuolistuneesta ja seksualisoituneesta väkivallasta
 • Aware I Oulun yliopiston 2000-01 koordinoima Daphne projekti, jonka tavoitteena ol lisätä tietoisuutta sukuspuolistuneesta ja seksualisoituneesta väkivallasta koulutusorganisaatioissa.
 • WomenIT, Equal-hanke työelämän segregaation purkamiseksi (2001-2006)
 • Tutkimusprojekti ”Gendered Power Relations and Violence in Schools and Teacher Education” 2001-03 (Suomen Akatemia)
 • Tutkimusverkosto ”Gendered Violence in Schools and Teacher Education in the Barents Region” 2001-05 (NorFa)
 • Kehittämisprojekti “Segregaation purku työmarkkinoilla” (EU EQUAL-hanke)
   

Viimeksi päivitetty: 3.4.2020