Kurssi kevät 2016: Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet - Yksinäisyys ja ystävyys lasten ja nuorten arjessa globalisoituvassa maailmassa

Torstai, marraskuu 19, 2015

Ennakkotietoa kurssista!

Alkuvuodesta 2016 järjestetään kurssi Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet - Yksinäisyys ja ystävyys lasten ja nuorten arjessa globalisoituvassa maailmassa, 5 op.
Kurssi pidetään maanantaisin ja torstaisin klo 12–14 alkaen 28.1.2016. Kurssin voi suorittaa opintojaksolle 417114P Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet tai opintojaksolle 417222A Globalisaatio ja sosiaalisesti kestävä tulevaisuus.

Kurssi sisältää 12 tuntia luentoja sekä itsenäistä työskentelyä. Kurssin painopistealueena ovat lasten ja nuorten ystävyyssuhteet ja yksinäisyys heidän arjessaan globalisoituvassa maailmassa. Ystävyyttä ja yksinäisyyttä tarkastellaan vallan ja normittamisen käsitteiden kautta erityisesti globaalin pohjoisen ja Arktisen konteksteissa. Kurssilla käsitellään ystävyyttä ja yksinäisyyttä vertais- perhe- ja muiden sosiaalisten suhteiden näkökulmasta, sekä tarkastellaan globalisaation ja pohjoisen kontekstin yhteyksiä näihin teemoihin. Ilmoittautuminen kurssille alkaa 1.12.15. Lisätietoja (luentojen tarkat aiheet, suoritustavat) ilmoitetaan marraskuun loppuun mennessä. Vastuuopettaja: Anna Reetta Rönkä, anna.r.ronka(at)oulu.fi

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 19.11.2015