Verkkokeskustelua tasa-arvosta

Oulun yliopiston Nais- ja sukupuolentutkimus on mukana Commitment to democracy throught increasing women’s participation –projektissa, jonka rahoittaa Euroopan Unionin "Europe for Citizens" –ohjelma. Kevään 2016 aikana projektissa järjestetään kolme eri kohderyhmille suunnattua verkkotapahtumaa.  Vuonna 2016 tulee kuluneeksi 110 vuotta siitä, kun suomalaiset naiset saivat äänioikeuden ja oikeuden asettua ehdolle vaaleissa. Samaan aikaan julkisessa keskustelussa Suomessa on esillä useita päätöksiä ja kannanottoja, jotka vaikuttavat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen ihmisten nykyarjessa ja pitkällä tulevaisuudessa. Tässä yhteydessä Code IWP projekti kutsuu kaikki kiinnostuneet keskustelemaan tasa-arvoon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista kaikille avoimessa verkkokeskustelussa. Moderoidulle verkkokeskustelualueelle on koottu ajankohtaista tasa-arvotietoa keskustelun tueksi, joten keskustelut sopivat erinomaisesti myös osaksi oppitunteja.

Toukokuussa 2016 Code IWP järjestää politiikasta kiinnostuneille, nuorille naisille suunnatun verkkokoulutuksen, jonka tavoitteena on rohkaista nuoria naisia mukaan politiikkaan sekä antaa heille välineitä, joilla he voivat rakentaa paremmin poliittista uraansa. Verkkokoulutuksessa kuullaan suomalaisten naispolitikkojen kokemuksia ja vinkkejä sekä tarkastellaan erilaisia rakenteita, joita Suomessa on luotu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi päätöksenteossa ja nykytilannetta.

Lisäksi projektin nettisivuilla on kysely, jossa kartoitetaan erityisesti nuorten ajatuksia naisten ja miesten osallistumisesta päätöksentekoon kansallisella ja Euroopan Unionin tasolla.

Projektista

Code IWP -projektin tavoitteena on rohkaista / lisätä naisten ja nuorten osallisuutta ja määrää äänestäjinä sekä ehdokkaina europarlamenttivaaleissa ja kansallisissa eduskuntavaaleissa. Projektissa on mukana neljä maata (Kypros, Liettua, Latvia, Portugali), joissa naisten edustus on prosentuaalisesti alhainen ja yksi maa (Suomi) jossa on suhteellisesti korkea prosentuaalinen naisten edustus.

Projektin myötä Suomessa on tähän mennessä järjestetty kohderyhmäkeskusteluja median edustajien, opiskelijoiden ja politikkojen välillä. Keskusteluissa kartoitettiin rakenteellisia, sosiaalisia, taloudellisia ja yksilöön liittyviä esteitä sekä mahdollisuuksia nuorten ja naisten yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Lisäksi Kyprokselta, Liettuasta, Latviasta ja Portugalista tuleville projektikumppaneille on jaettu tietoa Suomen hyvistä käytänteistä ja naisten poliittisen osallistumisen historiasta Suomessa.

Lisätietoja:

Minna Viinikka

minna.viinikka(a)oulu.fi / 02 9448 7458
www.womensparticipation.com

 

Viimeksi päivitetty: 28.4.2016