Kurssi, kevät 2017; Yksinäisyys ja ystävyys lasten ja nuorten arjessa

Nais- ja sukupuolentutkimuksen kurssi keväällä 2017

Yksinäisyys ja ystävyys lasten ja nuorten arjessa globalisoituvassa maailmassa

417133P, 5 op

Kurssi pidetään maanantaisin ja torstaisin klo 12.30–14, 26.01.2017 alkaen.  Kurssin voi suorittaa opintojaksolle 417133P, Väkivalta ja välittävän myötäelämisen lähtökohtia, 5 op

Kurssi sisältää 12 tuntia luentoja ja 2 tunnin luentotentin. Kurssikokonaisuus rakentuu aktiivisesta osallistumisesta kontaktiopetukseen sekä itsenäisestä työskentelystä ja tentistä (luennot ja kirjallisuus).  

Kurssin painopistealueena on lasten ja nuorten ystävyyssuhteet ja yksinäisyys heidän arjessaan globalisoituvassa maailmassa. Ystävyyttä ja yksinäisyyttä tarkastellaan vallan ja normittamisen käsitteiden kautta erityisesti globaalin pohjoisen ja Arktisen konteksteissa. Kurssilla käsitellään ystävyyttä ja yksinäisyyttä vertais- perhe- ja muiden sosiaalisten suhteiden näkökulmasta, sekä tarkastellaan globalisaation ja pohjoisen kontekstin yhteyksiä näihin teemoihin.  

Luentoajat ja -paikat

                              26.01.2017        to 12.30-14, KTK215. Anna Rönkä: Ystävyys ja yksinäisyys kokemuksina ja käsitteinä

                             30.01.2017        ma 12.30-14, KTK215. Anna Rönkä: Globalisaatio, pohjoisuus ja sosiaaliset suhteet

                             02.02.2017        to 12.30-14, KTK215. Eija Alaraasakka: Case 1: Riittävän turvallista?Vertaissuhteiden haasteet alakoululuokassa

                             06.02.2017        ma 12.30-14, KTK215. Varpu Wiens Case 2: Pohjoissuomalaisten yläkouluikäisten tyttöjen hyvinvointi – vuorovaikutuksellisuutta ja ihmissuhteita

                             09.02.2017        to 12.30-14, KTK215. Jussi Markus ja Matti Rissanen, Oulun Poikien Talo. Case 3: Poikien kokema yksinäisyys ja yksinäisyyden lieventämisen ulottuvuuksia

                             13.02.2017        ma 12.30-14, KTK215. Anna Rönkä Case 4: Yksinäisyyden kokeminen lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen Pohjois-Suomessa

                             16.02.2017        to 12.30-14, KTK215. Luentotentti

Ilmoittautumisaika kurssille 01.12.15 klo 00.00-19.01.16 klo 23.59

Suoristustapa: Luennot 12 tuntia ja luento- sekä kirjallisuustentti (luento-osuus on 1 op ja kirjallisuusosuus 4 op).

Kirjallisuus: Valikoituja teoksia ja tieteellisiä artikkeleita yksinäisyyden, ystävyyden, normien ja vallankäytön teemoista. Sovitaan ensimmäisellä luennolla.

Vastuuhenkilö:

Anna Reetta Rönkä (anna.r.ronka (at) oulu.fi), puh: 029 44 83813

Viimeksi päivitetty: 8.12.2016