FemPeda I: Sukupuolentutkimuksen yliopistopedagogiikan perusteet

FEMPEDA (10 op) taas ensi syksynä!
23.8.2017- 30.3.2018 (yllä väärin, koska facebook ilmoittaa vain 2 viikon tapahtumia)

Miten opettaa feministisesti muuttuvissa yliopistokonteksteissa? Hyvä opettaminen, oppiminen ja ohjaaminen akateemisen toimijuuden muotoina edellyttävät jatkuvaa kehittämistä ja reflektointia.Tule mukaan kehittämään omaa opetustasi ja ohjaustasi! Suosittu yliopistopedagogiikan peruskurssi sukupuolentutkimuksen opettajille järjestetään nyt jo kuudetta kertaa!

Kurssilla käsitellään yliopistopedagogiikan perusteita, esimerkiksi opetuksen suunnittelua, tavoitteita, palautetta, arviointia ja ohjausta. Näkökulmina ja menetelminä sovelletaan feminististä pedagogiikkaa, queer-pedagogiikkaa, intersektionaalisuutta ja normikriittisyyttä. Kurssi ohjaa pohtimaan opettajaa ja oppijaa tiedontuottajana, opettamista suhteina ja tilanteina, tunteita, ruumista ja valtaa opetuksessa sekä yliopistoa ja yhteiskuntaa. Omaa opettajuutta kehitetään ja reflektoidaan läpi kurssin kysymällä, millaiseksi feministiseksi opettajaksi haluan tulla ja millaista opettajien ja oppijoiden yhteisöä haluan olla mukana rakentamassa.

Kenelle?
Kurssille voivat hakea Hilman jäsenyliopistojen opettajat. Kurssille osallistuminen edellyttää maisterintutkintoa ja yliopistollista opetuskokemusta. On toivottavaa, että osallistujilla on kurssin aikana käynnissä omaa opetusta, ohjausta tai vähintään opetuksen suunnittelua. Kurssille otetaan enintään 20 osallistujaa.

Koska?
Kurssi koostuu kolmesta teemajaksosta, joihin kuhunkin liittyy verkkotyöskentelyä ja lähitapaaminen. Verkkotyöskentely käynnistyy 23.8.2017 ja päättyy 30.3.2018 . Lähitapaamisten ajat ja paikat: Helsinki 31.8-1.9.17 , Turku 11.-12.12. 17 sekä Tampere 15.-16.3.2018 .

Miten?
Kurssi suoritetaan monimuoto-opiskeluna, joka lähitapaamisten väleissä sisältää lukemistoja, verkkokeskusteluja, opetuksen arviointia, ryhmätöitä, opetuksen teemapäivien järjestämistä eri paikkakunnilla sekä yksin tai pareittain toteutettava oman opetuksen kehittämisprojektin.

Kurssin suunnittelutiimi:
Lotta Kähkönen (Turun yliopisto)
Kirsti Lempiäinen (Lapin yliopisto)
Hanna Ojala (Tampereen yliopisto)
Tuija Saresma (Jyväskylän yliopisto) ja
Aino-Maija Hiltunen ( Helsingin yliopisto, Hilma-verkosto)
Lisäksi mukana vierailevia alustajia ja opettajia.

Hakuaika 3.4.2017- 28.4.2017 oheisella e-lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/78995/lomake.html

Hakijoille ilmoitetaan valinnoista viikolla 21.

Viimeksi päivitetty: 5.4.2017