Kurssi: Mediakulttuuri ja sukupuoli

Monitieteinen mediakulttuuri ja sukupuoli -kurssi alkaa 12.9. klo 12-14!

687513A MEDIAKULTTUURI JA SUKUPUOLI 5 op

Kurssilla tutustutaan mediakulttuurin eri lajityyppien kautta sukupuolisensitiivisen elokuva- ja mediatutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tutkimussuuntiin. Teorioita lähestytään esimerkiksi toimintaelokuvan ja scifin sekä fanikulttuurin ilmentymien kautta.

Tavoitteena on oppia erittelemään kriittisesti sukupuolen, seksuaalisuuden ja toimijuuden rakentumista audiovisuaalisessa mediassa. Kurssin järjestävät yhteistyössä Nais- ja sukupuolentutkimus, Elokuvatutkimus sekä Kirjallisuus.

Suoritustapa: 1) luennot ja katselut, 2) oheislukemisto (artikkelit) ja 3) verkkokeskustelut Optiman keskusteluryhmissä.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista sekä luennoille että Optimassa noin 10 hengen pienryhmissä käytäviin keskusteluihin. Keskustelujen pohjana toimivat edellisen viikon luennot, katselut ja luentojen aiheisiin liittyvät artikkelit, jotka kaikkien tulee lukea.

Poikkeuksellisesta suoritustavasta johtuen luennoilla on 80 % läsnäolopakko.

Aikataulut: Luennot 24 h tiistaisin klo 12-14 ja torstaisin klo 10-12 joka toinen viikko ajalla 12.9.–7.12.

ti 12.9. klo 12-14 SÄ105; to 14.9. klo 10-12  SÄ105; ti 26.9. klo 12-14 HU205; to 28.9. klo 10-12  SÄ105; ti 10.10. klo 12-14 HU205; to 12.10. klo 10-12 SÄ105; ti 31.10. klo 12-14 HU205; to 2.11. klo 10-12 SÄ105; ti 7.11. klo 12-14 HU205; ti 21.11. klo 12-14 SÄ105; to 23.11. klo 10-12 HU207; to 7.12. klo 10-12 HU207.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen: Weboodin kautta elokuvatutkimuksen koodilla  687513A

Korvaavuus: Elokuvatutkimus (Elokuvatutkimuksen erityisala 687513A), Nais- ja sukupuolentutkimus (Mediakulttuuri ja sukupuoli 417121P), Kirjallisuus (Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus 687180A). Muihin oppiaineisiin korvaavuus soveltuvin osin ja erikseen sopien.

Yhteystiedot: ilmari.leppihalme(a)oulu.fi ja vappu.sunnari(a)oulu.fi (nais- ja sukupuolentutkimus), kimmo.laine(a)oulu.fi (elokuvatutkimus), ilmari.leppihalme(a)oulu.fi (kirjallisuus; verkkokeskustelut)

Viimeksi päivitetty: 29.8.2017