Uusi Suomen Akatemian tutkimushanke "Mapping, Making & Mattering"

Oulun yliopiston sukupuolentutkimuksessa on käynnistynyt Akatemiatutkija Tuija Huukin johdolla uusi Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke "Taidelähtöiset menetelmät ja tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän käsittelemiseksi alakouluikäisten vertaissuhteissa" (2019-2023).  

Tutkimus vastaa ajankohtaiseen poliittiseen ja julkiseen keskusteluun, jossa on viime vuosina peräänkuulutettu toimia seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta. Projektissa selvitetään luovien ja taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia tutkia ja käsitellä seksuaalista häirintää 10-12-vuotiaiden lasten vertaissuhteissa. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millä ehdoilla monenlaisten toimijoiden yhteistyönä toteutettavien taidelähtöisten työpajojen avulla voidaan tuottaa tietoa lasten vertaissuhteiden häirinnästä, käsitellä lasten kokemuksia ja auttaa lapsia muodostamaan häirinnästä vapaita vertaissuhteita. Samalla tutkimuksessa tarkastellaan taidelähtöisten menetelmien kautta avautuvia mahdollisuuksia vaikuttaa sekä edistää poliittista päätöksentekoa lasten vertaissuhteiden häirinnän vastaisessa työssä. Tutkimushankkeen tutkijoina työskentelevät tutkijatohtorit Suvi Pihkala ja Helena Louhela sekä tohtorikoulutettava Marian Tumanyan. Tutustu hankkeeseen ja tiimiin https://www.oulu.fi/wgs/mapping_making_mattering 

Viimeksi päivitetty: 6.9.2019